ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїБібліотека в інформаційному суспільстві: пошуки гармонії, шляхи трансформації

Версія для друку

Динаміка розвитку видавничої справи в Україні та нові підходи бібліотек до формування документних фондів. 

Л.Г.Олексієнко

В бібліотечних фондах зосереджено інформаційний потенціал суспільства, всі духовні багатства, накопичені людством. Якість і об’єм роботи будь-якої бібліотеки, в значній мірі, залежить від підбору книг, журналів та інших документів в її фондах.

Крім того, бібліотечний фонд документів є основою діяльності бібліотеки. Саме він визначає зміст, повноту і якість задоволення і розвитку інформаційних потреб користувачів.

Під впливом сучасних інформаційних технологій в останні роки проходять серйозні ідеологічні і технологічні зміни у всіх бібліотечних процесах, в тому числі у формуванні і збереженні БФ. Процес формування не припиняється до тих пір, поки існує бібліотека, і складає основу її діяльності. Комплектування, будучи вхідною підсистемою формування бібліотечних фондів, практично визначає собою не тільки його процеси, а всю бібліотечну роботу.

У світі видається величезна кількість документів, за даними ЮНЕСКО біля 8 млрд. екземплярів в рік. При цьому друкована продукція складає лише 1/3 документних потоків, 2/3 припадають на долю безпаперової інформації (мікрофільми, відео і магнітофонні записи, СД та ін.).

Яка ж ситуація склалася у видавничій справі  в останні роки в Україні. Якщо у  1991 р. видавалось 5855 назв, у 1996 – 6074 назви, то у 2001 – 10000 назв, при цьому 30% - це навчальна література.

За 8 місяців цього року видано понад 6000 книг за назвами і майже 35 млн. за тиражами, що значно більше, ніж за аналогічний період минулого року.

В даний час в Україні випускають свою продукцію більше 800 видавничих та книготоргуючих фірм, видають досить обмежену кількість назв друкованих видань (до 10) і малим тиражем. Біля 100 видавництв та фірм випускають від 10 до 50 назв щорічно. До фонду нашої бібліотеки потрапляє трохи більше 3 тис. назв.

Поточне поповнення фонду вимагає всебічного вивчення зовнішніх документних потоків (книг, журналів, газет),  а також аудіовізуальних матеріалів, що несуть інформацію.

Документні потоки ростуть, заповнюють книжкові ринки, магазини, виставки. Бібліотеки повинні мати постійну інформацію про стан, можливості цього потоку, тенденцію його розвитку, зміст і об’єм, щоб виявити в ньому і відібрати у фонд бібліотеки найбільш значимі документи.

Недостатність фінансування змушує бібліотеки вести вибіркове комплектування, орієнтуючись, в першу чергу, на попит. Це вже сьогодні веде до звуження потоку інформації для користувачів і негативно вплине на можливості вибору потенційних користувачів у майбутньому.

Вивчаючи міжнародну тенденцію по формуванню фонду, а також проводячи аналізи і спостереження, бачимо, що  основним критерієм відбору визначається інформаційна значимість документу.

Складності в комплектуванні  поглиблюються ще й величезним “інформаційним вибухом”. Потік інформації росте, а бібліотеки, намагаючись максимально забезпечити доступ до неї, стикаються з жорсткою проблемою росту цін і недостатнім фінансуванням, що характерно майже для всіх типів бібліотек.

Наприклад, середня вартість книги у 1997 році становила 4.7 грн., у 2001 – вже 15.4 грн., тобто зросла у 3.3 рази.

На поточному комплектуванні негативно відбились всі кризові негаразди в державі, особливо відсутність стабільного фінансування, знищення державної системи книговидання і книгорозповсюдження на  основі попередніх замовлень, що привело до значного зменшення обсягу нових надходжень до бібліотек України. В обласних бібліотеках він скоротився на 60%, а в ЦБС взагалі на 85%.Зменшення нових надходжень становило по Україні  1.5 – 2 млн. на рік і склало за останні 10 років біля 20 млн. примірників.

Бібліотеки України, опановуючи нове інформаційне середовище, повинні вже сьогодні визначити оптимальність стратегії формування власних документальних ресурсів, як частини національного документального фонду. Процеси національного відродження поставили перед бібліотеками серйозні завдання по формуванню фонду документами України. З кожним роком збільшується надходження у бібліотечний фонд документів  українською мовою. На прикладі нашої бібліотеки  бачимо, що у 1990 їх було лише 5%, 1997 – 42.5%, а  2001 – 53.5%. Особливу тривогу викликає той факт, що 80% вітчизняних видань, які виходять в Україні, взагалі не потрапляють в регіони.

З метою поліпшення діяльності бібліотек у задоволенні потреб населення друкованими виданнями та інформацією Кабінет Міністрів України затвердив Державну програму поповнення бібліотечних фондів на 2003 – 2005 роки, яка спрямована на поліпшення якості бібліотечних фондів, їх оновлення, на зростання наукового та інформаційного потенціалу бібліотеки, задоволення читацького попиту, реалізацію прав громадян на доступ до інформації.

Згідно з програмою, для щорічного  поповнення фондів бібліотекам області необхідно до  12 млн. грн.

На початку листопада  цього року затверджено обласну програму поповнення бібліотечних фондів, якою передбачено на придбання книг та періодичних видань лише 9 млн грн..

У зв’язку з ліквідацією державного перспективного планування, видання літератури та замовлень за видавничими тематичними планами, відсутністю попередньої інформації про те, що готується до друку в Україні, неможливість оформлення попередніх замовлень негативно впливає на процеси комплектування і докомплектування бібліотечних фондів.

Вивчення документних потоків і відбір їх для фонду здійснюється, як  правило, по багаточисленних бібліографічних інформаційних посібниках різного призначення і змісту.

Значні зміни у сфері книговидання і книгопостачання підштовхнули бібліотеки до ретельного вивчення джерел комплектування, визначення повноти та оперативності надходження по кожному з джерел, уточнення їх ефективності.

В умовах зміни характеру і принципів функціонування традиційних джерел комплектування пріоритети надаються комерційним книговидавничим та книгорозповсюджувальним організаціям, які в ринкових умовах досить швидко переорієнтувалися, і пропонують різноманітні, вигідні для бібліотек форми співробітництва. Необхідно лише вірно вибрати партнера.

Важливим джерелом поповнення фондів виданнями краєзнавчого характеру є місцевий обов‘язковий примірник.

У квітні 1999 року в Україні було прийнято Закон “Про обов’язковий примірник документів”, а 10 травня 2002 року  Кабінет Міністрів прийняв Постанову, якою затверджено перелік одержувачів обов’язкового безоплатного примірника видань. Обласні бібліотеки увійшли до цього переліку і повинні отримувати усі видання, що вийшли на відповідній території.

Життя вимагає від бібліотек кардинального оновлення своєї діяльності, в.т.ч. формування фондів. Пошукам оптимальних шляхів у вирішенні проблем комплектування, визначення належного місця в системі інформаційних, культурних і суспільних інституцій спрямована діяльність фахівців бібліотеки. 


Бібліотека в інформаційному суспільстві: пошуки гармонії, шляхи трансформації

 1. ПРОГРАМА
 2. Привітання учасникам конференції
 3. Бібліотека і влада: грані співпраці
 4. Удосконалення діяльності органів місцевої влади з питань інформування населення
 5. Бібліотеки, комп’ютерні технології та інформаційне суспільство: нові тенденції, перспективи розвитку
 6. Регіональна бібліотечна політика: досягнення і проблеми
 7. Сучасна бібліотека - регіональний центр інформації
 8. Інформаційне суспільство і бібліотеки
 9. Публічні бібліотеки та їх роль в забезпеченні інформаційних потреб населення
 10. Сучасне інформаційне середовище і реалізація проектів професійного зростання бібліотечних працівників
 11. Інформаційна інфраструктура регіону: досвід формування, проблеми та шляхи їх вирішення
 12. Шляхи входження вузівських бібліотек в інформаційне суспільство
 13. Динаміка розвитку видавничої справи в Україні та нові підходи бібліотек до формування документних фондів.
 14. Бібліотека і молодь в інформаційному середовищі
 15. Соціально-економічні процеси сучасності та їх вплив на стан інформатизації дитячих бібліотек
 16. Бібліотечно-інформаційне забезпечення спеціалістів-медиків
 17. Cтворення краєзнавчих інформаційних ресурсів: здобутки та перспективи
 18. Використання сучасних комп’ютерних технологій в інформаційному забезпеченні АПК
 19. Трансформація бібліографії в інформаційному суспільстві
 20. Роль бібліотеки у консолідації політичних і громадських ініціатив
 21. Публічна бібліотека - центр правової освіти населення
 22. Сучасні бібліотечно-інформаційні технології підтримки навчальної та наукової діяльності ВУЗу
 23. Проблеми використання таблиць ББК в сучасних умовах
 24. Формування інформаціної культури школярів, як невід’ємна частина навчального процесу
 25. Перспективи розвитку МБА та електронної доставки документів
 26. Безперервна бібліотечна освіта і її роль у розвитку бібліотек
 27. Методичне забезпечення діяльності бібліотек: сучасні пріоритети
 28. Публічна бібліотека, як центр соціально-психологічної підтримки користувача
 29. Фандрейзингова діяльність бібліотек
 30. Фотоматеріали

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше