ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїБібліотека в інформаційному суспільстві: пошуки гармонії, шляхи трансформації

Версія для друку

Інформаційна інфраструктура регіону: досвід формування, проблеми та шляхи їх вирішення

Н.І.Морозова

Основні цілі державної інформаційної політики - забезпечити постійне поповнення інформаційних ресурсів, створити на базі сучасних технологій національну інформаційну систему з метою ефективного інформаційного забезпечення науки, освіти, культури, зміцнити державний і підприємницький сектори в інформаційній сфері, забезпечити для громадян країни умови вільного доступу до інформаційних ресурсів.

Реалізація державної політики в цій галузі дала визначення структури, основних завдань і функцій системи інформації в регіоні, прав і обов’язків ланок системи різного рівня ( галузевих і  регіональних), принципів організації інформаційних потоків у системі, рішення багатьох інших питань. Важливо визначити роль бібліотеки в створенні і забезпеченні функціонування регіональної системи, межі впливу її на інформаційну діяльність у нових економічних умовах, основні напрямки практичної підтримки інформаційного забезпечення всіх  сфер життя. 

Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва багато років працює над проектами інформатизації та створення електронних каталогів. 1999 рік – “Створення інтернет-місця читача публічної бібліотеки” від УБА та за підтримки Посольства США в Україні. 2000 рік – “Вінниччина: інформаційний портрет регіону “ВІННІПР-2000” – Міжнародний фонд “Відродження”. 2001 рік – Проект „Інтернет для читачів публічних бібліотек LEAР”. 2002 рік – проект „Електронне урядування ГДМУ”(громадський доступ до місцевого уряду) від Міжнародного фонду „Відродження”. Нарешті  нова ініціатива - „Створення регіональних інформаційних порталів на базі публічних бібліотек”.

У розроблених проектах забезпечується формування і розвиток національних інформаційних ресурсів, їхня каталогізація, розробка; впровадження необхідних державних стандартів, що забезпечують сумісність роботи ланок державної системи інформації; розробка нових інформаційних технологій; створення і розвиток телекомунікаційних мереж доступу споживачів до інформаційних ресурсів і систем; розвиток нормативно-правової бази діяльності інформаційної інфраструктури.

Відомо, що інформаційне середовище містить у собі три основних складових: інформаційні ресурси, довідково-пошуковий апарат для них, умови доступу до даного ресурсу і його довідково-пошуковому апарату. Інформаційна інфраструктура колишнього СРСР щорічно поповнювалася 26–30 тис. найменувань закордонних видань (науково-технічного характеру, наприклад). Ситуація в Україні не набагато краща. Потрібні значні зусилля інформаційних служб, бібліотек для виправлення ситуації з зовнішнім інформаційним потоком. Багато в чому цьому сприяла поява великої кількості закордонних видань в електронній формі (є досвід роботи з базами EBSCO в Україні, зокрема, Вінницькій ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Можливості нової техніки і програмних продуктів забезпечують більш ефективний сервіс для споживачів. Основні власники державних і регіональних інформаційних ресурсів розробляють і впроваджують такі системи і розширюють своє телекомунікаційне середовище через створення Інформаційних центрів. Багато регіональних інформаційних центрів сьогодні генерують федеральні і регіональні електронні інформаційні ресурси, створюють  свої WWW-сервери й активно працюють зі споживачами інформації в глобальних інформаційних мережах.:

 http://old.library.vn.ua/, http://www.region.vinnitsa.com/ ,

http://www.portal.vinnitsa.com , http://www.vin.gov.ua ,

http://www.ussm.vinnitsa.com/ , http://www.socinform.vinnitsa.com/ .

Створення ефективної системи доступу споживачів до вітчизня них і закордонних інформаційних ресурсів неможливо без використання сучасних обчислювальних систем і мереж, тобто необхідна визначена інформаційна структура.

Задачі регіональної інформаційної інфраструктури не можуть бути реалізовані без опори на перспективні інформаційні технології. У цій галузі створюються принципово нові для України сучасні засоби обчислювальної техніки з базовим програмним забезпеченням на нових архітектурних і фізичних принципах, розробляється елементна база і технології виробництва надшвидкісних схем для супер-ЕОМ нових поколінь

Інформаційна інфраструктура є галуззю економіки, вона визначає стратегічні завдання держави по створенню і розвитку в країні інформатики. Ця інфраструктура містить в собі нові моделі і технології, сукупність інформаційних центрів, банків даних, комунікаційних  мереж, масового віддаленого доступу до створених ресурсів, методи забезпечення безпеки даних.

Інформаційна інфраструктура повинна забезпечити злиття інформаційних мереж із засобами масової інформації, а також інформації - комп’ютерної, комунікаційної, розважальної, соціальної, навчальної і наукової галузей.

 Разом з цим, вона, у першу чергу, повинна вирішити наступні завдання :

 - розробка вимог до апаратних пристроїв та до програмного забезпечення;

- виконання  замовлень на мережеві послуги;

- організація ефективного пошуку інформації;

- створення розгалудженої мережі  навчальних систем;

- надання віддаленого доступу до документів і швидка їхня передача.

Комунікаційна мережа, іменована також мережею передачі даних, є ядром інформаційної системи, яка забезпечує  передачу і деякі види обробки даних. На базі однієї комунікаційної мережі можна створити кілька інформаційних мереж. Завданням комунікаційної мережі є доставка адресатам блоків даних, які при цьому не повинні втрачати своєї цілісності, доставлятися без помилок і перекручування. Важливими в мережі є також операції по запобіганню перевантажень, великих черг і переповнення буферів систем. З цією метою відбувається управління інформаційними потоками. Комунікаційні мережі поділяються на три класи: мережі з маршрутизацією даних, мережі з селекцією даних та змішані мережі.

Відповідно  до типів переданих сигналів розрізняють аналогові мережі і цифрові. Вимоги підвищення надійності і збільшення пропускної здатності комунікаційної мережі призвели до необхідності переходу на цифрові мережі. У залежності від простору, що покривається, мережі бувають локальними, територіальними та глобальними.

Гігантські обсяги накопиченої інформації, безупинний її ріст, різнорідний характер збереження, відсутність уніфікованого доступу до неї створюють все зростаючі проблеми її використання. За останні роки спостерігається стрімке зростання обсягів інформації, що існує тільки в електронній формі, що дозволяє зберігати і ефективно використовувати, крім текстової інформації, зображення, звук і їхні комбінації.  Саме тому зараз бібліотеки починають створювати медіатеки, унікальний фонд цих підрозділів надаватиме користувачам можливість працювати з CD, CD-ROM, DVD та ресурсом Інтернет.

Розвиток Інтернет поступово змінює наше життя. Український сегмент бере початок з 1999 року, зараз кожний регіон поступово стає самодостатнім по контенту, технологічних сервісах, інформаційних потоках. Очікується, що регіональні локальні ресурси будуть користуватися все більшою популярністю. Тому створення регіональних інформаційних порталів надасть можливість покращити і розширити доступ користувачів до інформації.

Актуальність робіт зі створення порталів визначається наступними основними моментами:

-  необхідністю підвищення ефективності використання українських електронних інформаційних ресурсів;

-  інтенсивним використанням у наукових, технічних і соціально-культурних цілях можливостей сучасних інформаційних технологій і телекомунікацій;

-  необхідністю координації діяльності регіональних відомств і органів влади в організації сучасного інформаційного обслуговування населення, консолідації і підвищення ефективного використання засобів регіональних бюджетів, що виділяються на створення інформаційних ресурсів і інформаційне забезпечення населення;

-  завданням підтримки вітчизняного виробника інформаційних ресурсів і технологій, використання потенціалу українських розробників і дослідників;

-  інтересами України у світовому інформаційному співтоваристві і на світовому інформаційному ринку;

-  важливістю розвитку культурних зв’язків зі співвітчизниками за рубежем.

Основними цілями цих робіт є:

-  створення, збереження, розвиток і використання електронних інформаційних ресурсів і забезпечення ефективного доступу до них із застосуванням сучасних інформаційних технологій;

-  підвищення ефективності діяльності органів державної влади і галузей народного господарства країни за рахунок формування якісно нового інформаційного середовища.


Бібліотека в інформаційному суспільстві: пошуки гармонії, шляхи трансформації

 1. ПРОГРАМА
 2. Привітання учасникам конференції
 3. Бібліотека і влада: грані співпраці
 4. Удосконалення діяльності органів місцевої влади з питань інформування населення
 5. Бібліотеки, комп’ютерні технології та інформаційне суспільство: нові тенденції, перспективи розвитку
 6. Регіональна бібліотечна політика: досягнення і проблеми
 7. Сучасна бібліотека - регіональний центр інформації
 8. Інформаційне суспільство і бібліотеки
 9. Публічні бібліотеки та їх роль в забезпеченні інформаційних потреб населення
 10. Сучасне інформаційне середовище і реалізація проектів професійного зростання бібліотечних працівників
 11. Інформаційна інфраструктура регіону: досвід формування, проблеми та шляхи їх вирішення
 12. Шляхи входження вузівських бібліотек в інформаційне суспільство
 13. Динаміка розвитку видавничої справи в Україні та нові підходи бібліотек до формування документних фондів.
 14. Бібліотека і молодь в інформаційному середовищі
 15. Соціально-економічні процеси сучасності та їх вплив на стан інформатизації дитячих бібліотек
 16. Бібліотечно-інформаційне забезпечення спеціалістів-медиків
 17. Cтворення краєзнавчих інформаційних ресурсів: здобутки та перспективи
 18. Використання сучасних комп’ютерних технологій в інформаційному забезпеченні АПК
 19. Трансформація бібліографії в інформаційному суспільстві
 20. Роль бібліотеки у консолідації політичних і громадських ініціатив
 21. Публічна бібліотека - центр правової освіти населення
 22. Сучасні бібліотечно-інформаційні технології підтримки навчальної та наукової діяльності ВУЗу
 23. Проблеми використання таблиць ББК в сучасних умовах
 24. Формування інформаціної культури школярів, як невід’ємна частина навчального процесу
 25. Перспективи розвитку МБА та електронної доставки документів
 26. Безперервна бібліотечна освіта і її роль у розвитку бібліотек
 27. Методичне забезпечення діяльності бібліотек: сучасні пріоритети
 28. Публічна бібліотека, як центр соціально-психологічної підтримки користувача
 29. Фандрейзингова діяльність бібліотек
 30. Фотоматеріали

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше