Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Василь Андрійович Тропінін
(1776-1857)
До 225-річчя від дня народження

Література про життєвий і творчий шлях художника

Амшинская А.М. В.А. Тропинин. - М.: Искусство, 1976. - 151 с.: ил.
Василий Андреевич Тропинин: Исследоват. материалы / Акад. Художеств СССР, НИИ теории и истории изобразит. искусств; Под ред. М.М. Раковой. - М.: Изобразит. искусство, 1982. - 247 с.: ил.
Петинова Е.Ф. Василий Андреевич Тропинин: Альбом. - 2-е изд. - Л.: Художник РСФСР, 1990. - 216 с.: ил.
Широцький К. Дещо з української творчости артиста-маляра Тропініна // Зап. наук. т-ва ім. Шевченка. - [Б. м.], 1911. - Т. 103. , кн. 3. - С. 98-112.
Вороліс М.Г. Тропінін і ПодІлля // Тези доп. 11-ї Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф. - Вінниця, 1992. - С. 31.
Довганюк Г.П., Скнар О.П., Ушаков О.В. Кукавка // Історія міст і сіл Української РСР: В 26 т. Вінницька обл. - К., 1972. - С. 431=438.
Із змісту: [Про В.А. Тропініна]. - С. 432-433.
Жаборюк А.А. Мистецтво живопису і графіки на Україні в першій половині і середині ХІХ ст. - К.: Вища шк. - 1983. - 206 с.: іл.
Із змісту: [Про В.А. Тропініна]. - С. 39-44.
Коваленская Н.Н. История русского искусства первой половины ХІХ века. - М.: Искусство, 1951. - 200 с.
Із змісту: [Про В.А. Тропініна]. - С. 104-108.
Мусієнко П. Тропінін на Україні // Літ. газ. - 1957. - 17 трав.
Тягульський В. Тропінінські адреси: [Про кукав. та моск. періоди життя худож.] // Вінниц. правда. - 1986. - 18 берез.

Євтушенко Л. Закоханий у Поділля: [Про картини, написані худож. у кукав. період] // Вінниц. правда. - 1980. - 13 квіт.
Кукавка // Труды Подольського епархиального историко-статистического комитета. - Каменец-Подольський, 1901. - Вып. 9: Приходы и церкви Подольской епархии. - С. 693-694.
Із змісту: [Про місцеву церкву і її автора - В. Тропініна]. - С. 693.
Розписи Тропініна [у Кукав. церкві] // Наука і сусп-во. - 1988. - № 11. - С. 28.
Рябий М. Кукавський шедевр Тропініна [архіт. пам'ятка ХІХ ст. - Кукав. церква] // Пам'ятки України. - 1970. - № 4. - С. 40.
Скидан Л. Рукою Тропініна: [Про твори худож., які знаходяться у краєзн. музеї (тепер в обл. художньому)] // Вінниц. правда. - 1976. - 14 берез.
Суворін М. Видатний портретист [В.А. Тропінін] // Культура і життя. - 1976. - 28 берез.
Талмазан С. Тропінін писав й ікони: [Про ст. протоієрея Е. Сіцинського "Ікони художника В.А. Тропініна в церкві с. Кукавки Могилівського повіту" з обл. арх.] // Сл. Придністров'я. - 1993. - 25 листоп.

Вшанування пам'яті В. Тропініна

Бабак І. Придністров'я вшановує своїх земляків: [Про відкриття мемор. дошки на честь В. Тропініна і М. Коцюбинського на будинку СШ с. Кукавка] // Наддністр. правда. - 1972. - 23 лют.
Гулько Л. "Золота осінь Поділля" в Кукавці: [Фоторепортаж про театраліз. свято, присвяч. тропінін. дням] / Фото В. Якубовича // Комс. плем'я. - 1985. - 12 жовт.
Кожин А., Тягульский В. Кукавка // Правда. - 1980. - 6 дек.
Теклюк В. Пам'ять про Тропініна [музей в с. Кукавка] // Подолія. - 1998. - 16 трав.
Яблонська О. Дні Тропініна на Вінниччині // Культура і життя. - 1981. - 10 груд.
* * *
Безхутрий М.М. Тропінін Василь Андрійович // УРЕ. - 2-е вид. - К., 1984. - Т. 11, кн. 1. - С. 359. - Іл.: вкл. між с. 64-65.
Тропінін Василь Андрійович // Словник художників України. - К., 1973. - С. 231.
Тропінін Василь Андрійович // Митці України: Енцикл. довід. - К., 1992. - С. 586.

Гроза над селом, 1810-ті рр.


Укладач Т. Марчук
Редактор М. Спиця
Оригінал-макет Н. Спиця
Тиражування Г. Стратієнко
Відповідальна за випуск М. Карягіна
Тираж 50 прим. Ксерокс Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. 
21100, Вінниця, вул. Соборна, 73