Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Велет науки
До 65-річчя з дня народження Анатолія Олександровича Бабича

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва
Наші видатні земляки

Велет науки

До 65-річчя з дня народження Анатолія Олександровича Бабича

Вінниця
2001


Все життя я працюю, щоб 

наша країна розквітала,

люди були багатими, здоровими 

і жили довго. 

А. О. Бабич 

КОРИФЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ АГРАРНОЇ НАУКИ 

В історії української аграрної науки одне з почесних місць належить нашому земляку – видатному вченому, доктору сільськогосподарських наук, професору Анатолію Олександровичу Бабичу, ім’я і наукові праці якого добре відомі в Україні і далеко за її межами. Свою багатолітню плідну діяльність в науці він присвятив комплексному вивченню земельних, продовольчих і кормових ресурсів, розробці проблем кормів і рослинного білка, стратегії розвитку сільського господарства України. 

Анатолій Олександрович народився 6 серпня 1936 р. в с. Павлівка Васильківського району Дніпропетровської області в селянській сім’ї трударів-хліборобів. В 1959 р. закінчив з відзнакою Дніпропетровський сільськогос-подарський інститут, почесним професором якого є з1998 р. 

Дипломованим спеціалістом повернувся А.О. Бабич в рідну Павлівку, де працював агрономом колгоспу. 

Але невдовзі майбутній вчений вибирає шлях в науку і вступає до аспірантури Всесоюзного науково-дослідного інституту кукурудзи (нині Інститут зернового господарства УААН; 1961-1964). Під науковим керівни-цтвом відомого вченого професора А.П. Гіренка він працює над проблемою кормів і кормового білка. В 1965 році успішно захищає кандидатську, а в 1979 – докторську дисертації. 

З 1980 року і понині Анатолій Олександрович Бабич очолює Український науково-дослідний інститут кормів (м. Вінниця), тепер Інститут кормів УААН. 

Саме тут найбільше проявився його талант як вченого і організатора аграрної науки. З ім’ям А. Бабича пов’язане становлення Інституту кормів, розвиток нових ключових напрямків аграрної науки, створення наукової школи, у складі якої понад 50 докторів і кандидатів наук, аспірантів і докторантів. 

 Під його керівництвом колектив Інституту кормів розробив Концепцію розвитку кормовиробництва, працює над стратегією розвитку цієї галузі на перспективу, координує роботу 42-х наукових установ різних регіонів. Академік А. Бабич є керівником державних програм з кормовиробництва. 

Великий вклад Анатолія Олександровича в організацію селекції кормових зернобобових культур, створення вихідного матеріалу і сортів в Інституті кормів і регіонах України. За роки його роботи директором Інституту створено понад 70 сортів і гібридів сільськогосподарських культур. Він є автором і співавтором 52 сортів кормових, зернобобових і зернових культур, які занесено до Реєстру сортів рослин України і Росії.

За короткий час очолюваний А.О. Бабичем Інститут став відомим науковим центром, а наукові розробки його колективу набули вітчизняного і світового визнання. 

Анатолію Олександровичу у 1987 р. присвоєно вчене звання професора за спеціальністю “Рослинництво”. У 1988 р. він обирається членом-кореспондентом ВАСГНІЛ, членом бюро відділення кормовиробництва ВАСГНІЛ (Москва). 

В 1989 р. наш видатний земляк обраний президентом Української соєвої асоціації, а в 2000 р. переобраний на новий строк. 

В 1990-1996 рр. А.О. Бабич – член Президії УААН, з 1990-2001 р. – заступник академіка-секретаря та член бюро відділення рослинництва УААН. 

А.О. Бабич нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, відзнакою Президента України, орденами “За заслуги” ІІІ (1992) і ІІ (1997) ступенів, Міжнародною нагородою Американської соєвої асоціації (1992). Лауреат Державної премії СРСР у галузі науки (1988), премії “За видатні досягнення в аграрній науці” (1997). За видатні досягнення його ім’я занесено до “Залу слави” Міжнародного довідника видатних лідерів (США, АБІ, 2000), довід-ників “Тисяча впливових світових лідерів” (США, 2000), “Хто є хто в Україні”, “Нові імена”, “Імена України”, до “Золотої Книги ділової еліти України” (2000). Нагороджений Золотою зіркою Міжнародним біографічним центром (Кембрідж, Англія, 2000 р.). Двічі визнавався Людиною року в США (1992, 1998). 

Академік А.О. Бабич є автором понад 860 наукових і популярних статей, з них 111 виданих за рубежем, у тому числі монографій “Світові земельні, продовольчі і кормові ресурси”, “Кормові і білкові ресурси світу”, “Сучасне виробництво і використання сої”, “Проблема білка і вирощування зернобобових”, “Соя для здоров’я і життя на планеті Земля”, “Кормові і лікарські рослини у ХХ-ХХІ століттях”, “Народонаселення і продовольство на рубежі другого і третього тисячоліть”, а також 680 звітів, відгуків, рецензій і повідомлень.

Протягом двох десятиліть він є незмінним головним редактором республіканського збірника “Корми і кормовиробництво”, членом редколегії “Вісник аграрної науки”, “Кормопроизводство” (Росія), “Тваринництво України”, “Вісник Дніпропетровського аграрного університету”. 

В останні роки у наукових працях академіка А.О. Бабича все більшого значення набувають як наукові, так і соціально-економічні та філософські проблеми росту народонаселення, забезпечення людства продовольчими ресурсами. Це вчений з поглядом у майбутнє.

 

Наукові праці А.О. Бабича за останні роки