ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїКращі виставки року
Випуск 3. 2001 рік

Версія для друку

НЕ МЕЧ І ЩИТ РЯТУЮТЬ МОВУ, ЛИШЕ БЕЗСМЕРТНІ ТВОРИ

Промінням ясним, хвилями буйними,

Прудкими іскрами, летючими зірками,

Палкими блискавицями, мечами

Хотіла б я вас висловить, слова!

Л. Українка

Література:

ВИХОВАНЕЦЬ І.Р. “Могуть самодзвонного слова”: [П. Тичина і укр. мова] // Культура слова: Респ. міжвід. зб. – К., 1992. – Вип. 41. – С. 3-5.
ГОНЧАР О.Т. Твори: В 2 т. – К: Наук. думка, 1993.
ДЗЮБА І.М. Бо то не просто мова, звуки… Роздуми письм. – К.: Рад. письм., 1990. – 134 с.
КОСТЕНКО Л.В. Вибране. – К.: Дніпро, 1989. – 559 с.
МАЛАНЮК Е. Поезії. – Львів, 1992. – 686 с.
МАЛИШКО А.С. Поетичні твори. – К.: Наук. думка, 1988. – 736 с.: портр.
МОВО рідна, слово рідне!: Вірші, поеми, статті / Ред. – упоряд. І. Бойко. – К.: Веселка, 1989. – 288 с.
НАЙДОРОЖЧИЙ скарб: Слово про рідну мову: Поезії, вислови / Упоряд. В.І. Лучук. – К.: Рад. письм., 1990. – 390 с.
ОЛІЙНИК Б.І. Поезії. – К.: Дніпро, 1986. – 343 с.
ОЛЕСЬ О. Твори: В 2 т. – К.: Дніпро, 1990.
ОРЕСТ М. Держава слова: Вірші та переклади. – К.: Основи, 1995. – 526 с.
ПАВЛИЧКО Д. Твори: В 3 т. – К.: Дніпро, 1989. –
ПРИГОРОВСЬКИЙ В. “Повинна бути сучасною”: [О. Довженко про мову] // Укр. мова і л-ра в шк. – 1993. – № 9. – С. 54-57.
РИЛЬСЬКИЙ М.Т. Поеми. – К.: Дніпро, 1984. – 314 с.
СВІТЛИЧНИЙ І.О. У мене – тільки слово!. – Х.: Фоліо, 1994. – 431 с. – (Укр. л-ра ХХ ст.).
СИМОНЕНКО В.А. Лебеді материнства: Поезії. Проза. – К.: Молодь, 1981. – 344 с.
СОЛОГУБ Н.М. Мовний світ Олеся Гончара. – К.: Наук. думка, 1991. – 137 с.
СТУС В.С. Під тягарем хреста. – Львів: Каменяр, 1991. – 159 с.
ТИЧИНА П. Квітни, мово наша рідна: [Зб.]. – К.: Наук. думка, 1972. – 207 с.
ЦІКАВИЙ шлях до рідної мови: Крилаті вирази, кросворди, чайнворди / Упоряд. Л. Саприкіна. – Донецьк: ВКФ “БАО”, 1998. – 78 с.

СЛОВНИКИ – СКАРБНИЦЯ УКРАЇНСЬКОГО СЛОВА

Не бійтесь заглядати у словник: 
Це пишний яр, а не сумне провалля.
М. Рильський

Література:

БРИЛІНСЬКИЙ Д. Словник подільських говірок. – Хмельницький, 1991. – 116 с.
ІСТОРИЧНИЙ словник украинского язика. Т. 1., зошити 1-2 / Під ред. Є. Тимченка. – Х.; К., 1930-1932. – С.
ОБЕРНЕНИЙ частотний словник сучасної української художньої прози / Уклад. О. Грязнухін. – К.: Спалах, 1998. – 960 с.
СЛІПУШКО О. Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові: 10000 сл. – К.: Криниця, 1999. – 508 с. – (Сер. “Сучас. слов. України”).
СЛОВНИК староукраїнської мови ХІV-XV ст.: В 2 т. / АН УРСР. Ін-т суспіл. наук. – К.: Наук. думка, 1977-1978. – Т. 1-2.
СРЕЗНЕВСКИЙ И.И. Словарь древнерусского языка: В 3 т., 6 кн. – Репринт изд. – М.: Книга, 1989. – Т. 1-3.
ЮРЧЕНКО О.С., Івченко А.О. Словник стійких народних порівнянь. – Х.: Основа, 1993. – 176 с.

ЦВІТИ І СЯЙ, МОЯ ДЕРЖАВНА…

Як довго ждали ми своєї волі слова,

І ось воно співа, бринить.

Бринить – співає наша мова.

Чарує, тішить і п’янить.

О. Олесь

Література:

ЗАКОН УРСР про мови в УРСР: Прийн. на десятій сес. Верхов. Ради УРСР 11-го скликання 28 жовт. 1989 р. – К.: Україна, 1991. – 14 с.
ПРО День української писемності та мови: Указ Президента України. – 6 листоп. 1997 р. // Уряд. кур’єр. – 1997. – 11 листоп. – С. 4.
ПРО функціонування державної мови в науковій сфері (Постанова Голов. Ради ВАК України від 12 берез. 1998 р.) // Бюл. ВАК України. – 1998. – № 2. – С. 28.
САВЧУК М. Синдром Тарапуньки і пуньки, або Ще раз про суржик, який нам нав’язують // Урок укр. – 2000. – № 5/6. – С. 10-11.
АНТОНОВИЧ М. Законодавство України та зарубіжних країн щодо статусу державної мови (порівняльний аспект) // Право України. – 1999. – № 6. – С. 73-74.
БУДЬМО нацією: [Пробл. мовн. політики] // Уряд. кур’єр. – 2000. – 20 трав. – С. 8.
ВИСМІЮЮТЬ усе українське … Звернення, прийн. на наук. конф. “Укр. мова: стан і перспективи” // Культура і життя. – 1999. – 18 верес.
ЗАРЕМБА Є. Умова розвитку держави – мова // Подолія. – 2000. – 14 квіт. – С. 3.
ЗАЯВА МЗС України [стосовно мовної політики в Україні] // Уряд. кур’єр. – 2000. – 15 лют. – С. 2.
ЗЯТЬЕВ С. Вітчизна й мова – нероздільні // Нар. армія. – 2000. – 27 квіт. – С. 7.
МАТВІЄНКО А. Українська мова й українська політика // Дніпро. – 2000. – № 9/10. – С. 77-87.
РАДЧУК В. Мова в Україні: стан, функції, перспективи // Укр. мова та л-ра. – 2000. – Лют. (№ 6). – С. 1-3.
ТРИГУБЕНКО В. Українська мова в освіті: важкий шлях до утвердження // Учитель. – 2000. – № 4/6. – С. 3-7.

БУВАЛЬЩИНА
Українська драматургія на протязі століть

Матеріали виставки знайомлять з кращими здобутками української класичної драматургії.

Від шкільної драми, інтермедії, вертепу до реалістичної соціально-побутової та соціально-психологічної драми, блискучі зразки якої дали І. Карпенко-Карий, М. Старицький, М. Кропивницький, І. Франко та П. Мирний, представляють літературу перші розділи. Цей період найплідніший і найзнаменніший в історії української драматургії, винятково важливий в історії українського професійного театру.

Розпочате ще корифеями розширення рамок реалістично-побутової драми продовжили Л. Українка, В. Самійленко, С. Васильченко, Б. Грінченко та ін.

Для зіставлення використаний матеріал з п’єс І. Котляревського, Т. Шевченка і українських радянських драматургів І. Кочерги, О. Корнійчука, О. Коломійця, М. Зарудного.

Вперше за останні десятиліття драматургія В. Винниченка, С. Черкасенка, О. Олеся – складна і суперечлива – стає предметом наукових досліджень.

На великому фактичному матеріалі можна простежити за становленням, розвитком і вдосконаленням української літературної мови в жанрі драматургії, так щедро і різнопланово представленої в творах.

З МИНУЛОГО – В СЬОГОДЕННЯ

Мистецтво є матеріалізація ідеалу й водночас ідеалізація матерії.
Дельсарт

Література:

ЄФРЕМОВ С.О. Історія українського письменства. – К.: “Феміна”, 1995. – 688 с.
ІВАШКІВ В.М. Українська романтична драма 30-80-х років ХІХ с. – К.: Наук. думка, 1990. – 142 с.
ІСТОРІЯ української літератури: В 2 т. – К.: Наук. думка, 1987.
ІСТОРІЯ української літератури ХХ ст.: в 2 т. – 1994.
КОЗЛОВ А.В. Українська дожовтнева драматургія. Еволюція жанрів: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 1991. – 200 с.
УКРАЇНСЬКА література ХVІІ ст.: Синкрет. Писемність. Поезія. Драматургія. Белетристика. – К.: Наук. думка, 1987. – 608 с.
УКРАЇНСЬКА література ХVІІІ ст.: Поетич. твори. Драм. твори. Прозові твори. – К.: Наук. думка, 1983. – 694 с.
ХРОПКО П.П. Становлення нової української літератури: Посіб. для вчителів. – К.: Рад. шк. , 1988. – 192 с.
ЧИЖЕВСЬКИЙ Д.І. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). – Тернопіль: МПП “Презент”, за участю ТОВ “Феміна”, 1994. – 480 с.

ПО СХОДИНКАХ ЧАСУ…

Комедію нам дайте, комедію, що бичує сатирою страшною всіх і сміхом через сльози сміється над пороками, і заставляє людей, мимо їх волі, соромитись своїх лихих учинків!…
І. Тобілевич

Література:

БАБИШКІН О. Драматургія Лесі Українки. – К., 1963. – 405 с.
ДЕМ’ЯНІВСЬКА Л.С. Іван Карпенко-Карий (І.К. Тобілевич). Життя і творчість: Навч. посіб. – К.: Либідь, 1995. – 144 с.
КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО Г. Повісті та оповідання. Драматичні твори. – К.: Наук. думка, 1982. – 541 с.
КИРИЧОК П.М. Марко Кропивницький. Нарис життя і творчості. – К.: Дніпро, 1985. – 150 с.
КОЛОМІЄЦЬ В.В. Добра і правди син: Михайло Старицький – драматург. – К.: ПБП “Фотовідеосервіс”, 1993. – 64 с.
КРОПИВНИЦЬКИЙ М.Л. Драматичні твори. – К.: Наук. думка, 1990. – 608 с.
КУЛІНСЬКА Л.П. У світі ідей та образів: Особливості поетики драми Лесі Українки. – К.: Дніпро, 1971. – 222 с.
КУЛІШ П.О. Драматичні твори. – К.: Наук. думка, 1994. – 768 с.
ЛЕСЯ УКРАЇНКА. Бояриня: Драматична поема; Лісова пісня: Драма-феєрія в 3-х діях. – К.: Укр. письм. – 2000. – 176 с.
ЛУЦЬКИЙ Ю.Д. Драматургія Г.Ф. Квітки-Основ’яненка і театр. – К.: Мистец., 1978. – 159 с.
МИРНИЙ П. Твори: В 2 т. Т.1. Оповідання. Повісті. Роман. Драматичні твори. – К.: Наук. думка, 1989. – 752 с.
НАХЛІК Є.К. Пантелеймон Куліш: До 170-річчя від дня народж. – К., 1989. – 48 с.
НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ І. Твори: В 2 т. Т.1. Повісті та оповідання. П’єса. – К.: Наук. думка, 1985. – 638 с.
СМОЛЕНЧУК М. Марко Кропивницький і його край. – К.: Мистец., 1971. – 75 с.
СТАРИЦЬКИЙ М.П. Поетичні твори. Драматичні твори. – К.: Наук. думка, 1987. – 576 с.
ФЕДЬКОВИЧ Ю. Поетичні твори. Прозові твори. Драматичні твори. Листи. – К.: Наук. думка, 1985. – 574 с.
ЧУГУЙ О.П. Драматургічні елементи в ліриці Т.Г. Шевченка. – Х.: Вища шк. Вид-во при ХДУ, 1989. – 192 с.

СТАРЕ ГНІЗДО Й МОЛОДІ ПТАХИ

Герої трагедії – герої людства, його наймогутніший вияв;
Герої комедії – люди звичайні, хоч би навіть і розумні і благородні.
В. Белінський

Література:

ВИННИЧЕНКО В.К. Вибрані п’єси. – К.: Мистец., 1991. – 605 с.
ГНІДОН О.Д., ДЕМ’ЯНІВСЬКА Л.С. Володимир Винниченко: Життя, діяльн. творчість. – К.; 1996. – 256 с.
ГРОНО нездоланих співців: Літ. портр. укр. письм. ХХ ст. – К.: Укр. письм., 1997. – 285 с.
ДНІПРОВСЬКИЙ І. Яблуневий полон: Поезія. Драми. Оповідання. – К.: Дніпро, 1985. – 358 с.
ЖУЛИНСЬКИЙ М.Г. Із забуття – в безсмертя: Сторінки призабутої спадщини. – К.: Дніпро, 1990. – 447 с.
З ПОРОГА смерті: Письм. України – жертви сталін. репресій. – К.: Рад. письм., 1991. – 494 с.
ІРЧАН М. Твори: В 2-х т. Т. 1. Драми. – К.: Дніпро, 1987. – 343 с.
ЛАВРІНЕНКО Ю. Розстріляне відродження: Антол. 1917-1933. Проза. Поезія. Драма. – Мюнхен, 1959. – 980 с.
МЕЛЬНИЧУК-ЛУЧКО Л. Драматургія Мирослава Ірчана. – К.: Рад. письм., 1963. – 250 с.
ОЛЕСЬ О. Твори: В 2 т. Т. 2. Драматичні твори. – К.: Дніпро, 1990. – 683 с.
СЛАВУТИЧ Я. Розстріляна муза: Мартиролог. Нариси про письм. і поетів. – К.: Либідь, 1992. – 184 с.
ЧЕРКАСЕНКО С.Ф. Твори: В 2 т. Т. 1. Поезія. Драматичні твори. – К.: Дніпро, 1991. – 891 с.

НА ПОКЛИК СЕРЦЯ, СОВІСТІ, ДУШІ

Служити народові, віддавати йому всі сили, увесь жар серця – високе покликання.
О. Корнійчук

Література:

БОГУСЛАВСЬКА 3. Драматург і театр. – К.: Рад. письм., 1961. – 205 с.
ВАКУЛЕНКО Д.Т. Мовою драматичних образів. – К., 1988. – 48 с.
ГАЛАН Я. Драматичні твори. Художня проза. Публіцистика. – К.: Наук. думка, 1983. – 590 с.
ГОН М.Я. Творчість Я. Галана – драматурга: Проблеми розв. прогрес. в драматургії Захід. України 20-30 х. рр. – Львів, 1982. – 150 с.
ДАВИДОВА І. З думою про народ: На сцені – драматургія М. Стельмаха. – К.: Мистец., 1973. – 155 с.
ДЕМ’ЯНІВСЬКА Л.С., СЕМЕНЮК Г.Ф. Українська радянська драматургія: Тенденції сучас. розв. – К.; Вища шк., 1987. – 159 с.
ЗАРУДНИЙ М.Я. Твори: В 2 т. Т. 2. П’єси. – К.: Дніпро, 1991. – 815 с.
КОЛОМІЄЦЬ О.Ф. П’єси. – К.: Мистец., 1990. – 287 с.
КОРНІЙЧУК О.Є. Драмичні твори. – К.: Наук. думка, 1989. – 608 с.
КОЧЕРГА І. Драматичні твори. – К.: Наук. думка, 1989. – 736 с.
КУЗЯКІНА Н. Драматург І. Кочерга: Життя, п’єси, вистави. – К.: Рад. письм. , 1968. – 258 с.
МИХАЙЛИН І.Л. Жанр трагедії в українській радянській драматургії: Питання історії і теорії. – Х.: Вища шк., вид-во при Харк. ун-ті, 1989. – 152 с.
СОБКО В.М. П’єси. – К.: Дніпро, 1982. – 437 с.
СУЧАСНА драматургія: Репертуар. зб. – К.: Мистец., 1986. – 141 с.
ШИЯН А. П’єси-казки (за мотивами укр. нар. казок). – К., 1951. – 178 с.
ШЛАПАК Д. З любов’ю до сучасника: Драматургія М. Зарудного і театр. – К.: Рад. письм., 1981. – 205 с.

ТЕАТРАЛЬНИМИ ШЛЯХАМИ

Я люблю театр. Люблю його пристрасною любов’ю. Великі образи, створені талановитими драматургами, акторами й режисерами, наснажують мене… Для мене театр завжди був джерелом глибокої втіхи або таких самих страждань…
І. Микитенко

Література:

АНДРІАНОВА Н.М. Шляхи розвитку українського театру. – К., 1960. – с.
БОБОШКО Ю. Сьогодення українського театру. – К., 1971. – 45 с.
ДОЛЬСЬКИЙ В.М. Театральними шляхами. – К.: Мистец., 1981. – 80 с.
КАЗИМИРОВ О. Український аматорський театр: Дожовт. період. – К., 1965. – 133 с.
КОЛОМІЄЦЬ Р.Г. Театр Саксаганського і Карпенка-Карого. – К.: Мистец., 1984. – 100 с.
КОРИФЕЇ українського театру: Зб. – К.: Мистец., 1982. – 309 с.
КРАСИЛЬНИКОВА О.В. Історія українського театру ХХ ст.: Моногр. – К.: Либідь, 1999. – 208 с.
САДОВСЬКИЙ М.К. Мої театральні згадки (1881-1917). – Х., 1930. – 121 с.
САКСАГАНСЬКИЙ П. (Тобілевич). По шляху життя: Мемуари. – К., 1935. – 231 с.
САХНОВСЬКИЙ-ПАНКЄЄВ В.О. Драма і театр. – К.: Мистец., 1982. – 132 с.
СТАРИНКЕВИЧ Є. Українська радянська драматургія. – К., 1941. – 30 с.
У СВІТІ Мельпомени: Зб. – К.: Мистец., 1981. – 110 с.
ЧЕРКАШИН Р. В роки Вітчизняної війни. – К., 1947. – 23 с.
ЩЕРБАКІВСЬКИЙ Д. Перший театральний будинок у Києві то його садиба. – К., 1925. – 27 с.

Кращі виставки року
Випуск 3. 2001 рік

  1. МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО УЧАСТІ БІБЛІОТЕК В УТВЕРДЖЕННІ ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
  2. СТОЛІТТЯ МОВИ – ПОВНОВОДНІ РІКИ (Чатина 1)
  3. СТОЛІТТЯ МОВИ – ПОВНОВОДНІ РІКИ (Чатина 2)
  4. Додаток

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше