ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВерсія для друку

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА  ім. К.А. ТІМІРЯЗЄВА

Відділ сільськогосподарської літератури

Відділ технічної літератури

 

 

 

Нові надходження літератури з питань економіки,

технології виробництва і переробки

сільськогосподарської продукції

(Поточний бібліографічний список)

 

Вип. 2.

 

Вінниця, 2000


ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогосподарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у січні-березні 2000 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в центральних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також копії журнальних статей


ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ПРО ВНЕСЕННЯ зміни до пункту 11 статті 7 Закону України "Про державне регулювання с.-г. продукції: Закон України … 2 лют. 2000 р. // Уряд. кур'єр. – 2000. – 11 берез. – С. 14.

ПРО МИСЛИВСЬКЕ господарство та полювання: Закон України … 22 лют. 2000 р. // Уряд. кур'єр. – 2000. – 12 квіт. – С. 3-11. вкл.

ПРО СПИСАННЯ заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств: Закон України … 16 берез. 2000 р. // Уряд. кур'єр. – 2000. – 7 квіт. – С. 4.

ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ економічних інтересів і соціального захисту працівників соціальної сфери села та вирішення окремих питань, що виникли в процесі проведення земельної реформи: Указ Президента України Л. Кучми … 12 квіт. 2000 р. // Уряд. кур'єр. – 2000. – 25 квіт. – С. 10.

БАЗАРОВ Е.И., НОВИКОВ А.Н. Антикризисная программа саморазвития АПК // Достиж. науки и техники АПК. – 2000. – № 2. – С. 6-12.

ГУПАЛОВА Т. Как проанализировать балансовую ликвидность? // Новое сел. хоз-во. – 2000. – № 1. – С. 16, 17.

ДОЛИНСЬКИЙ В.П., ДОЛИНСЬКИЙ С.В., ДЯЧЕНКО І.Б. Особливості та розвиток підприємництва в аграрних і агропереробних підприємствах // Економіка АПК. – 2000. – № 2. – С. 46-55.

ІОЛКІН Я. Спільна власність на майно та землю за законодавством України // Сіл. госп-во реформується. – 2000. – № 24. – С. 7-9.

КАНЦУРОВ О. Визначення осіб, які мають право на отримання майнового паю // Сіл. госп-во реформується. – 2000. – № 21. – С. 16-19.

КРИСАЛЬНИЙ О.В. Трансформація колективних сільськогосподарських підприємств у кооперативні формування // Економіка АПК. – 2000. – № 3. – С. 12-15.

МАРКОВА И.Л. Взаимосвязь приоритетов инвестиционной и внешнеторговой политики в АПК // Достиж. науки и техники АПК. – 2000. – № 2. – С. 14-17.

МОГИЛОВА М.М. Ринок землі як важлива умова розвитку ефективного виробництва // Економіка АПК. – 2000. – № 2. – С. 76-79.

НЕЧИТАЙЛОВ С.Н. Зарубежные инвесторы в регионах нашей страны // Достиж. науки и техники АПК. – 2000. – № 2. – С. 13,14.

НИКОНЕНКО А. Категорії осіб, які мають право на земельний пай // Сіл. госп-во реформується. – 2000. – № 21. – С. 13-16.

ОРЕЛ Є. Перехід трудових та земельних ресурсів до новостворених підприємств у процесі реструктуризації КСП // Сіл. госп-во реформується. – 2000. – № 23. – С. 4-16.

ОРЕЛ Є. Типи юридичних осіб, що створюються за допомогою Проекту паювання сільськогосподарських земель // Сіл. госп-во реформується. – 2000. – № 23. – С. 16-19.

ПОЛІВОДСЬКИЙ О., ІОЛКІН Я. Договори на реалізацію сільськогосподарської продукції // Сіл. госп-во реформується. – 2000. – № 24. – С. 10-14.

СТАРИКОВ О. Антикризисний менеджмент на сільськогосподарському підприємстві // Сіл. госп-во реформується. – 2000. – № 21. – С. 4-9.

СТАРИКОВ О. Практика оренди землі в господарствах, реструктуризованих за участю ППСГЗ // Сіл. госп-во реформується. – 2000. – № 21. – С. 9-12.

ЮРЧИШИН В.В. Проблеми зміцнення правової бази сільського господарства // Економіка АПК. – 2000. – № 3. – С. 3-11.

Економіка рослинництва

МИТЧЕНОК О.О. Забезпечення конкурентоспроможності виробництва ріпака // Економіка АПК. – 2000. – № 3. – С. 80-82.

МИТЧЕНОК О.О. Тенденції розвитку світового ринку олійних культур // Економіка АПК. – 2000. – № 1. – С. 73-75.

САВЕНКОВ А.Т. Чтобы свекловодство было рентабельным // Сах. свекла. – 2000. – № 3. – С. 7, 8.

СЕМЕНДА Д.К. Відновимо бурякову галузь // Економіка АПК. – 2000. – № 3. – С. 32-36.

СІНЧЕНКО В.М., ПИРКІН В.І., ПАСТУХ Ю.А. Проблеми підвищення економічної ефективності виробництва цукрових буряків // Економіка АПК. – 2000. – № 2. – С. 55-59.

СТРИЛЕЦ Р.А. Финансовая стратегия семеноводства // Вестн. семеноводства в СНГ. – 2000. – № 1. – С. 20-23.

Економіка тваринництва

АНТОНЮК С.М. Удосконалення методики визначення собівартості селекційно-племінної продукції великої рогатої худоби // Економіка АПК. – 2000. – № 3. – С. 74-76.

ГАЙДУК В.И. Современное состояние и механизм регулирования регионального рынка продукции животноводства // Аграр. наука. – 2000. – № 1. – С. 5-7.

ГОРШКОВ Л., РОЙТЕР Л., ГОРШКОВА Т. К оценке финансовой устойчивости предприятия // Птицеводство. – 2000. – № 2. – С. 9-11.

ЄГОРОВА О.В. Удосконалення організації реалізації молока // Економіка АПК. – 2000. – № 3. – С. 83, 84.

МЕЛЬНИК Б.А. Розвиток інтеграційних процесів у промисловому птахівництві // Економіка АПК. – 2000. – № 2. – С. 59-62.

СЫНКОВ К. Организация производства молока в условиях рынка: опыт и проблемы // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2000. – № 2. – С. 11-15.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ І ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ.

ПРИРОДНИЧО-НАУКОВІ І ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Агрохімія

ДРИЧКО В.Ф., МЕЛЬНИКОВ С.П. Скорость минерализации удобрений на основе торфа // Агрохимия. – 2000. – № 3. – С. 41-45.

МАЛЬЦЕВ В.Ф., ТОРИКОВА О.В. Химизация и численность дождевых червей в почве // Достиж. науки и техники АПК. – 2000. – № 3. – С. 11-13.

НОСКО Б.С., МЕРКУЛОВА Е.Л., БАБИЧ Е.В. Вынос элементов питания озимой пшеницей из чернозема типичного в зависимости от системы удобрения // Агрохимия. – 2000. – № 2. – С. 45-53.

ПАСТУШЕНКО Н.Ф., ЛЕБЕДЕВА Т.М., ЯКОВЛЕВА Е.П. О возможности агрохимического насыщения почв в соответствии со шкалой Л.Г. Раменского // Достиж. науки и техники АПК. – 2000. – № 2. – С. 20, 21.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ

РОСЛИННИЦТВА

БУКЛАГИН Д.С., ГОЛЬТЯПИН В.Я., КОЛЧИНА Л.М. Тенденции развития тракторов, почвообрабатывающей и посевной техники за рубежом // Техника и оборуд. для села. – 2000. – № 3. – С. 22-25.

БУТКОВСКИЙ П.С. Малогабаритные тракторы // Техника и оборуд. для села. – 2000. – № 2. – С. 20-24.

ДРИНЧА В.М. Протравливатели семян // Техника и оборуд. для села. – 2000. – № 1. – С. 10-12.

КУРАСОВ В.С. Аксиальная молотилка для малых партий семенной кукурузы // Кукуруза и сорго. – 2000. – № 2. – С. 10, 11.

ОСОБОВ В. Современные комплексы машин: [Кормоубороч. комбайны] // Новое сел. хоз-во. – 2000. – № 1. – С. 34-39.

ПЕДАЙ Н.П. Механизация работ в селекции и первичном семеноводстве // Кормопроизводство. – 2000. – № 2. – С. 30-32.

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ В.М., БОРЫЧЕВ С.Н. Копатель для уборки картофеля // Достиж. науки и техники АПК. – 2000. – № 2. – С. 31-33.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ ТВАРИННИЦТВА

ЛІСКОВИЧ В. Доїння корів апаратами з різною величиною внутрішнього діаметра присоска // Тваринництво України. – 2000. – № 3/4. – С. 11.

ЛИПКОВИЧ Э.И. Научно-технические достижения по механизации кормопроизводства и животноводства // Техника и оборуд. для села. – 2000. – № 3. – С. 2-4.

РАСТИМЕШИН С.А., САЗОНОВА Т.А. Локальный электрообогрев в свиноводстве // Техника и оборуд. для села. – 2000. – № 2. – С. 12, 13.

СИМАРЕВ Ю.А. Универсальные прифермские миницеха по переработке молока // Зоотехния. – 2000. – № 3. – С. 26, 27.

ТРЕТЬЯКОВ А.Н. Технологическое оборудование для птицеводческих хозяйств // Техника и оборуд. для села. – 2000. – № 1. – С. 14, 15.

УСОВ А. Машины для промышленного птицеводства // Птицеводств о. – 2000. – № 2. – С. 40-43.

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

Селекція, насінництво, сорти

АРТЕМОВ И.В. Организация семеноводства зерновых культур и рапса // Кормопроизводство. – 2000. – № 2. – С. 20-23.

ГУЛЯЕВ Г.В. Селекция растений в ХХІ веке // Аграр. наука. – 2000. – № 1. – С. 23-25.

ЗАИКА А.И. Производство семян на уровне мировых стандартов // Вестн. семеноводства в СНГ. – 2000. – № 1. – С. 31-33.

ЛИСКЕР И.С., ДМИТРИЕВ А.П., ЦЫПЛЕНКОВ А.Е. Фотометрическое изучение структуры семян томатов // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2000. – № 2. – С. 9-11.

ФЕДОРОВ А.К. Биологически и экономически обоснованное семеноводство овощных культур // Вестн. семеноводства в СНГ. – 2000. – № 1. – С. 29, 30.

ЮНУСОВ Р.А., САМУИЛОВ Ф.Д. Новая технология послойного системного инкрустирования семян сахарной свеклы // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2000. – № 2. – С. 11-13.

Землеробство. Агротехніка

МОКРИКОВ В.И. На эродированных землях чистые пары целесообразно сочетать с занятыми // Земледелие. – 2000. – № 1. – С. 13.

СДОБНИКОВ С.С. Новое в теории и практике обработки почвы // Земледелие. – 2000. – № 2. – С. 4-13.

СЛЕПОКОНЬ Ю.И., ГУСАРОВ В.И., БОЕВ В.И. Ферментативная активность черноземов при термальном внутрипочвенном обогреве // Аграр. наука. – 2000. – № 2. – С. 11, 12.

ШИПОВСКИЙ А.К., СОЛОВЬЕВ С.В. Весенняя основная обработка почвы под зерновые культуры // Земледелие. – 2000. – № 2. – С. 23, 24.

СПЕЦІАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

Зернові культури

ИСМАГИЛОВ Р.Р., НУРЛЫГАЯНОВ Р.Б., ВАНЮШИНА Т.Н. Технология производства продовольственного зерна озимой ржи // Зерн. культуры. – 2000. – № 1. – С. 8, 9.

КАЛИНЕНКО И.Г., КОВТУН В.И. Усовершенствованная технология возделывания озимой пшеницы // Земледелие. – 2000. – № 1. – С. 12.

ЛЕБЕДЬ Е.М., КРАМАРЕВ С.М., ПОДГОРНАЯ Л.Г. Влияние агротехники на устойчивость кукурузы к болезням и вредителям // Кукуруза и сорго. – 2000. – № 2. – С. 15, 16.

ФЕДОРОВ В.А., ВОРОНЦОВ В.А., МОРОЗОВ И.В. Ячмень и комбинированная обработка почвы // Зерн. культуры. – 2000. – № 1. – С. 9-11.

ХЛОПЮК М.С. Влияние сорта на урожайность и качество яровой пшеницы // Кормопроизводство. – 2000. – № 2. – С. 11-13.

ЭЛЛЬМЕР Ф., ПЕКЕНЬЕВ Х.П., БЕГЕУЛОВ М.Ш. Сравнительная оценка российских и немецких сортов озимой пшеницы // Зерн. культуры. – 2000. – № 1. – С. 22-27.

КАРТОПЛЯ

ВАСЮКОВ Ю. Сортовое разнообразие: [Картопля] // Новое сел.хоз-во. – 2000. – № 1. – С. 24, 25.

КУЦЕНКО В. Стеблоутворююча здатність бульб різних сортів // Картопляр. – 2000. – № 1. – С. 7.

УРВАНЦЕВ Г. Семенной картофель из пробирки // Новое сел. хоз-во. – 2000. – № 1. – С. 8-11.

ЦУКРОВІ БУРЯКИ

БАЛАН В.Н. Разнокачественность семян // Cах. свекла – 2000. – № 1. – С. 15-17.

НАНАЕНКО А.К. Различные схемы сева и площадь поля // Сах. свекла. – 2000. – № 3. – С. 15, 16.

ПОГРЕБНЯК С.П., ЗАХАРОВА В.В., ВОЛОХА Н.П. Энергосберегающая интенсивная технология // Сах. свекла. – 2000. – № 2. – С. 14-16.

ТАРАБРИН А.Е. Ускоренное размножение сортов и гибридов // Сах. свекла. – 2000. – № 3. – С. 16-18.

КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

ГРИСЛИС С.В. Клевер луговой в современных агрофитоценозах // Кормопроизводство. – 2000. – № 1. – С. 16, 17.

ЕПИФАНОВ В.С. Редька масличная в смешанных посевах // Кормопроизводство. – 2000. – № 1. – С. 17-19.

КУЗЕЕВ Э.М., ГАФАРОВ Р.Н. Смешанные посевы однолетних культур на силос // Кормопроизводство. – 2000. – № 1. – С. 19-21.

МИХАЛЕВ С.С., ЛУКЬЯНОВА А.Н. Подсев изреженных посевов многолетних трав в год их закладки // Кормопроизводство. – 2000. – № 1. – С. 13-15.

ПЕТРОВА С.Н., ПАРАХИН Н.В. Симбиотическая фиксация азота многолетними бобовыми травами // Кормопроизводство. – 2000. – № 3. – С. 16-19.

ОВОЧІВНИЦТВО

ГАВРИШ С.Ф. Современные гибриды томата для сбора плодов кистями // Картофель и овощи. – 2000. – № 2. – С. 15, 16.

ИВАНОВА М.И., КАВЫЛИН В.М. Пищевая ценность и качество сортов цветной капусты и брокколи // Картофель и овощи. – 2000. – № 2. – С. 10, 11.

ПЛОДІВНИЦТВО. ЯГІДНИЦТВО

АРТЮХ С.Н., НАУМОВА Л.С., ЕФИМОВА И.Л. Новые сорта яблони для садов с интенсивными технологиями // Садоводство и виноградарство. – 2000. – № 1. – С. 19, 20.

БАРАБАШ Т.Н. Биологические особенности клоновых подвоев вишни и черешни // Садоводство и виноградарство. – 2000. – № 2. – С. 9, 10.

ВЫСОЦКИЙ В.А., АЛЕКСЕЕНКО Л.В. Выращивание оздоровленного посадочного материала нейтральнодневных и ремонтантных сортов земляники // Садоводство и виноградарство. – 2000. – № 1. – С. 14-16.

ГУРИН А.Г. Кулисы для промышленных насаждений земляники // Садоводство и виноградарство. – 2000. – № 1. – С. 12, 13.

МУРАВЬЕВ А.А. Раннелетняя обрезка яблонь в молодом саду // Садоводство и виноградарство. – 2000. – № 2. – С. 2.

СУХОРУКИХ Ю.И. Оценка урожайности биологически активных веществ у ореха грецкого // Садоводство и виноградарство. – 2000. – № 2. – С. 23.

ТРУНОВ И.А., ЮМАШЕВ А.В. Азотный и фосфорный режимы выщелоченного чернозема в насаждениях малины // Садоводство и виноградарство. – 2000. – № 2. – С. 10-13.

ЗАХИСТ РОСЛИН

ОПАНАСЕНКО Г.П. Как снизить засоренность посевов сахарной свеклы // Земледелие. – 2000. – № 2. – С. 25.

КРЮЧКОВА Л.О. Збудник церкоспорельозу // Захист рослин. – 2000. – № 1. – С. 8, 9.

ПАВЛОВА В.В., КОЖУХОВСКАЯ В.А. Биологическая эффективность протравителей против головни // Защита и карантин растений. – 2000. – № 1. – С. 16, 17.

СМИРНЫХ В.М., КОГУТ Р.С. Что влияет на пораженность озимой пшеницы корневыми гнилями // Защита и карантин растений. – 2000. – № 2. – С. 23.

СМИРНИХ В.М., ШКАРЕДНИЙ І.С., МОСТЬОВНА Н.А. Агротехніка проти хвороб і шкідників // Захист рослин. – 2000. – № 2. – С. 9, 10.

СПИРИДОНОВ Ю.Я. Программа интегрированной защиты посевов от сорной растительности // Защита и карантин растений. – 2000. – № 2. – С. 18, 19.

ТЮТЕРЕВ С.Л. Совершенствовать защиту сельскохозяйственных культур от семенной и почвенной инфекции // Защита и карантин растений. – 2000. – № 2. – С. 14-16.

ТВАРИННИЦТВО

ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

Розведення і племінна справа

МАДІЧ А., ШАЛОВИЛО С. Соціальні проблеми ембріонального клонування // Тваринництво України. – 2000. – № 3/4. – С. 12-14.

СІРАЦЬКИЙ Й., ПРОСЯНИЙ С. Ембріональний ріст і розвиток тварин різних генотипів // Тваринництво України. – 2000. – № 3/4. – С. 17.

Велика рогата худоба

КОРОБКО А. Влияние различных биопрепаратов на сохранность телят // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2000. – № 2. – С. 28-30.

КУКЛА Л. Биоэнергетическая эффективность технологии выращивания нетелей // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2000. – № 2. – С. 18-22.

КУЛАКОВ В.А., БАЛАЕВА О.М., ЩЕРБАКОВ М.Ф. Рациональное производство травянистых кормов для молочного скота // Зоотехния. – 2000. – № 3. – С. 16-20.

ЛЕБЕДЬКО Е.Я. Модельные молочные коровы как пример зоотехнического дизайна // Достиж. науки и техники АПК. – 2000. – № 2. – С. 22-24.

НЕСТЕРОВ Н., ДУЛЬНЕВ В. Об улучшении структуры кормовой базы для молочного скота // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2000. – № 2. – С. 9-11.

ОВЧАРЕНКО В. Молочна продуктивність, склад і технологічні особливості молока корів різних генотипів // Тваринництво України. – 2000. – № 3/4. – С. 14, 15.

ПРОХОРЕНКО П., МИХАЙЛОВ Д. Влияние генетических и средовых факторов на телосложение голштинизированного скота // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2000. – № 2. – С. 23-25.

ПРОШИНА О.В., БОЙКОВ Ю.В. Оценка скота с использованием родительского индекса // Зоотехния. – 2000. – № 3. – С. 4-6.

СМОЛЯР В., ЦИНІКІН І. Прогресивні техніко-технологічні рішення у молочному скотарстві // Тваринництво України. – 2000. – № 3/4. – С. 7-10.

СТЕНЬКИН Н.И., ЛИФАНОВА Л.Н., ЛИФАНОВА С.П. Пути совершенствования бестужевского скота // Зоотехния. – 2000. – № 3. – С. 7, 8.

ФЕДОСЕЕВА Н. Связь удоя и воспроизводительной способности коров // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2000. – № 2. – С. 25, 26.

ШАРАФУТДИНОВ Г. Об использовании холмогорскими телками питательных веществ рационов // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2000. – № 2. – С. 27, 28.

Свинарство

ГЕРАСИМОВ В., ПРОНЬ Е. Использование гетерозиса в целях производства товарной свинины // Свиноводство. – 2000. – № 2. – С. 5-9.

КАЛАШНИКОВА Г. Оценка разных вариантов в системе модифицированного ротационного скрещивания свиней // Свиноводство. – 2000. – № 2. – С. 9, 10.

КЛЕМИН В.П., РОДИОНОВА Т.А. Отбор свиней по живой массе при рождении // Зоотехния. – 2000. – № 3. – С. 13-15.

НИКИТИН С.В., КНЯЗЕВ С.П., ОРЛОВА Г.В. Связь системы аденозиндеаминазы свиней с селекционнозначимыми признаками // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2000. – № 2. – С. 36-38.

ПРИСНЫЙ А.А., ШАПОШНИКОВ А.А. Лечебно-профилактическая кормовая добавка для свиней // Зоотехния. – 2000. – № 3. – С. 20-22.

СКИБЕНКО И. Промышленное свиноводство украинской корпорации "Живпром" // Свиноводство. – 2000. – № 2. – С. 24-26.

СМИРНОВ В.С. Влияние племенной ценности свиней на качество потомства // Зоотехния. – 2000. – № 3. – С. 11-13.

СМИРНОВ В. Индексная оценка родственных групп свиноматок // Свиноводство. – 2000. – № 2. – С. 3-5.

Вівчарство. Козівництво

МАРЗАНОВ Н.С., БАДАЛОВ Я.М., МАРЗАНОВА Л.К. Аллелофонд овец опаринской породы // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2000. – № 2. – С. 38-40.

СУХАРЬКОВ С.И. Повышение конкурентоспособности смушковой продукции // Зоотехния. – 2000. – № 3. – С. 30, 31.

ТРОФІМОВА Г. Динаміка гематологічних показників у овець при пероральному надходженні 137 Сs // Тваринництво України. – 2000. – № 3/4. – С. 27, 28.

Птахівництво

МИРОШНИКОВ С., МАРТЫНЕНКО С., ИВАНОВ Ю. Влияние ферментного препарата на иммунитет цыплят // Птицеводство. – 2000. – № 2. – С. 28.

НАУМЕНКО Т., ЕПИМАХОВ Н. Поиск новых тестов в селекции индеек // Птицеводство. – 2000. – № 2. – С. 15, 16.

УХТВЕРОВ М., КУЗНЕЦОВА А., УЛЬЯНОВ Ю. Поступление микроэлементов в организм цыплят-бройлеров // Птицеводство. – 2000. – № 2. – С. 24, 25.

ФИСИНИН В.И., ЖУРАВЛЕВ И.В., АВДОНИН Б.Ф. Неонатальная скорость роста мясных кур – главная детерминанта мясной продуктивности бройлеров // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2000. – № 2. – С. 43-45.

Бджільництво

БУКРЕЄВ А., ЯВОРСЬКА Л. Бджільництво і сьогодення // Тваринниц тво України. – 2000. – № 3/4. – С. 11, 12.

БУРБЕЛЮК В. Утримання бджіл у весняно-літній період // Укр. пасічник. – 2000. – № 2. – С. 26, 27.

ГАНЗІЄНКО О. Технології пасічникування, що забезпечують високий збір продуктів бджільництва // Укр. пасічник. – 2000. – № 3. – С. 16-19.

ГОРНІЧ М. Сімейні стосунки в медоносних бджіл // Укр. пасічник. – 2000. – № 2. – С. 7-11.

ЛЕВЧЕНКО І., ОЛІФІР В. Вплив дальності польоту на наповнення медового зобика бджіл-збирачок // Укр. пасічник. – 2000. – № 1. – С. 4-6.

ПАСЄКА П. Прискорене розмноження бджолиних сімей // Укр. пасічник. – 2000. – № 2. – С. 24, 25.

ПОЗДНЯКОВ В.Н., ЧУДИНОВ О.С., АБРАМОВА А.Б. Оптимизация методов выделения ДНК из медоносной пчелы // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2000. – № 2. – С. 49, 50.

СЕРЕБРІЄР Я. Бджола і дупло: роїння // Укр. пасічник. – 2000. – № 1. – С. 17-19.

ЯРОШЕНКО А. Нові технології оздоровлення бджіл // Укр. пасічник. – 2000. – № 1. – С. 6-8.

ВЕТЕРИНАРІЯ

АВИЛОВ В.М., ГУСЕВ А.А., ЗАХАРОВ В.М. Международный проект создания противоящурной буферной зоны стран СНГ // Ветеринария. – 2000. – № 2. – С. 3-7.

БЕРЕЗОВСЬКИЙ А. Впровадження сучасних імпортозамінних препаратів для терапії інвазійних хвороб тварин // Тваринництво України. – 2000. – № 3/4. – С. 19, 20.

ГОЛИКОВ А.В., СКВОРЦОВ В.Н., ГОЛИКОВ И.А. Использование такелана при дизентерии свиней // Ветеринария. – 2000. – № 3. – С. 24, 25.

ГОРШКОВ М., МУСАТОВА В., КОВАЛЕНКО Л. Ветпрепарат нового поколения // Птицеводство. – 2000. – № 2. – С. 36-40.

ЕМЕЛЬЯНЕНКО П.А. Энтеротоксины кишечных бактерий // Ветеринария. – 2000. – № 2. – С. 25-27.

КАШИН А.С. Хирургические операции у животных // Ветеринария. – 2000. – № 1. – С. 44-46.

ЛОЧКАРЕВ В.А. Эймериоз крупного рогатого скота // Ветеринария. – 2000. – № 3. – С. 33, 34.

ПРОШКИН В.М., СЕМЕНОВ Б.С., НИКОЛАЕВ А.В. Показатели крови у телок при асептическом артрите // Ветеринария. – 2000. – № 3. – С. 44, 45.

САРКИСОВ К.А., ОВЧИННИКОВ Р.С., ЛЕТЯГИН К.П. Вакцина Вермет против дерматофитоза крупного рогатого скота // Ветеринария. – 2000. – № 1. – С. 18, 19.

СОРОКИНА И.А., МАТВЕЕВ Л.В. Гнойно-некротические процессы в области пальцев у крупного рогатого скота // Ветеринария. – 2000. – № 2. – С. 43, 44.

УРГУЕВ К.П., АШАХАНОВ Х.М. Эпизоотология и меры борьбы с особо опасными болезнями животных // Ветеринария. – 2000. – № 1. – С. 8-11.

ШАРОВ А.Н., ЕРОШЕНКО Л.А., СУХАНОВ И.П. Эффективность методов прижизненной диагностики туберкулеза // Ветеринария. – 2000. – № 2. – С. 16-18.

ЯРКОВ С.П., БЕЛОУСОВ В.И., СВЕТЛИЧКИН В.В. Расширение возможностей лабораторий ветсанэкспертизы // Ветеринария. – 2000. – № 2. – С. 54-56.

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

АРХИПОВА А.Н. Пищевые красители, их свойства и применение // Пищ. пром-сть. – 2000. – № 4. – С. 66-68.

БАРАНОВСКАЯ Т.П. Модели реструктуризации перерабатывающих предприятий АПК // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 5. – С. 62-64.

БОЛОТОВ В.М. Новые способы получения антоциановых красителей из аронии черноплодной // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 12. – С. 27-31.

ГАВВА О.О., МАСЛО М.А. Особливості пакування харчових продуктів // Упаковка. – 2000. – № 3. – С. 35-37.

ДЖАРУЛЛАЕВ Д.С. Универсальное и экономичное сырье – тутовник // Пищ. пром-сть. – 2000. – № 5. – С. 36.

ДЖЕРБОНИ Э. Нанесение печати на этикетки для пищевой упаковки // Тара и упаковка. – 2000. – № 2. – С. 56, 57.

КОЗАК А. Упаковка: сучасна, практична, приваблива // Харч. і перероб. пром-сть. – 2000. – № 5/6. – С. 28.

КАСЬЯНОВ Г.И., КИЗИМ И.Е., ХОЛОДЦОВ М.А. Применение пряно-ароматических и лекарственных растений в пищевой промышленности // Пищ. пром-сть. – 2000. – № 5. – С. 33-35.

КОЗІН В., ЛУКІН Є. Установка для термоусадної етикетки // Харч. і перероб. пром-сть. – 2000. – № 4. – С. 31.

КУДРЯШОВА А.А. Пища ХХІ века и особенности ее создания // Пищ. пром-сть. – 2000. – № 1. – С. 66-68.

МИНАЕВА Е.В. Система и структура цен в условиях рыночной экономики // Пищ. пром-сть. – 2000. – № 4. – С. 44-46.

МУРАДОВ М.С., ДАУДОВА Т.Н., РАМАЗАНОВА Л.А. Экстракция красящих веществ из растительного сырья // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 4. – С. 21-27.

ПАВЛЮЧЕНКО И. и др. Проблемы, связанные патентной защитой биологически активных добавок к пище / И.Павлюченко, Е. Буданцева, И. Петренас и др. // Интеллектуальн. собственность. – 2000. – № 4. – С. 39-41.

ПИЛЬНИК Л. Наукове забезпечення і конкурентноспроможність харчової продукції // Харч. і перероб. пром-сть. – 2000. – № 4. – С. 10, 11.

ЯНОВСКИЙ А.М. Лизинг: новые возможности инвестирования и реструктуризации производства // Пищ. пром-сть. – 2000. – № 4. – С. 30-32.

ЯНОВСКИЙ А.М. О бизнес-модели предприятия ХХІ века // Пищ. пром-сть. – 2000. – № 5. – С. 22-24.

М'ясна промисловість

БЕЛОВ А.Г. Колбасные мини-цеха // Мясн. индустрия. – 2000. – № 2. – С. 31-33.

ВАРЕНЫЕ продукты из говядины с новыми отечественными добавками // Мясн. пром-сть. – 2000. – № 2. – С. 29, 30.

ВЛИЯНИЕ растительных экстрактов на качество мясных изделий / Л.А. Текутьева, Ю.Г. Костенко, Л.В. Алехина и др. // Мясн. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 33, 34.

ЗИМИН Ю.Б., ЛУКАЧЕВСКИЙ Б.П., КУЦЫЙ И.В. Применение немецких пищевых фосфатов при изготовлении мясных продуктов // Мясн. пром-сть. – 2000. – № 2. – С. 43, 44.

РАЦИОНАЛЬНАЯ утилизация твердых отходов от очистки сточных вод мясоперерабатывающих предприятий / В.А. Синегрибов, С.Т. Мендекинов, В.Ю. Кольцов и др. // Мясн. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 52-54.

ЛИСИЦЫН А.Б., ЧЕРНУХА И.М. Основные направления развития науки и технологии мясной промышленности: [По материалам 45 междунар. конг. мясн. пром-сти] // Мясн. индустрия. – 2000. – № 2. – С. 13-16.

МАКАРОВ В.В., КУЗНЕЦОВ В.Г. Полимерные материалы на мясоперерабатывающих предприятиях // Мясн. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 37.

НОВЫЕ виды сырокопченых изделий / Ю.Г. Костенко, Д.А. Текутьева, А.И. Жариков и др. // Мясн. пром-сть. – 2000. – № 2. – С. 25, 26.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ технология производства: паштеты для детей дошкольного и школьного возраста / А.В. Устинова, Н.В. Любина, Н.Е. Солдатова и др. // Мясн. пром-сть. – 2000. – № 2. – С. 21, 22.

ПРЯНИШНИКОВ В.В., ЖУЧКОВА С.В. Мясные паштеты по технологии "Могунции" // Мясн. пром-сть. – 2000. – № 2. – С. 23, 24.

ЧУЛКОВА Н.А., СЕМЕНОВА Л.М. Специализированные консервированные продукты для здорового питания // Мясн. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 31.

ШРЕДЕР В., БАЗЮЧЕНКО В. Оболочки для ковбасних виробів // Харч. і перероб. пром-сть. – 2000. – № 4. – С. 23, 24.

ИССЛЕДОВАНИЕ генотоксичности и цитотоксичности пищевых консервантов в SOS-хромотесте / Т.Б.Танирбергенов, Л.С. Кузнецова, А.Г. Стежко и др. // Мясн. индустрия. – 2000. – № 2. – С. 34-38.

ХВЫЛЯ С.И., КУЗНЕЦОВА Т.Г. Стандартизация методов качественного микроструктурного и количественного анализа // Мясн. индустрия. – 2000. – № 2. – С. 39, 40.

ЗИМИН Ю.Б., ЛУКАЧЕВСКИЙ Б.П., КУЦЫЙ И.В. Применение немецких пищевых фосфатов при изготовлении мясных продуктов // Мясн. индустрия. – 2000. – № 2. – С. 43, 44.

Молочна промисловість

БЕЛКИН А.Н., БЕЛУХИН В.А., ВАГШУЛЬ В.И. Линия розлива с автоматическим укладчиком брикетов на поддоны // Молочн. пром-сть. – 2000. – № 5. – С. 29, 30

БИОСИНТЕЗ биологически активных веществ кефирными грибками / Н.И. Хамнаева, В.Ж. Цыреков, В.С. Гончарова и др. // Молочн. пром-сть. – 2000. – № 4. – С. 49.

ДЕГТЕРЕВ Г.Л., РЕКИН А.М. Качество молока в зависимости от санитарного состояния доильного оборудования // Молочн. пром-сть. – 2000. – № 5. – С. 23-26.

ИЛЬЯСОВ С.Г., ЛОБАНОВА А.А., МАНЕВИЧ Б.В. Негрол – техническое кислотное очищающее средство: [В молоч. пром-сти] // Молоч. пром-сть. – 2000. – № 5. – С. 37, 38.

КАЦЕРИКОВА Н.В., КОРОТКАЯ Е.В., ПОЗДНЯКОВСКИЙ В.М. b–каротин для обогащения молочных продуктов // Молоч. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 37-39.

КИЛАРА А. Заменители жиров в производстве мороженого // Молочн. пром-сть. – 2000. – № 5. – С. 31-33.

КОСОЙ В.Д., ШАЛАПУГИНА Н.В., ШАЛАПУГИНА Э.П. Совершенствование технологии творога // Молоч. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 49, 50.

КРОГ Н. Использование эмульгатов в мороженом // Молоч. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 44-48.

МАРТЫНОВ А.В. Группировка молочной продукции // Молоч. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 35, 36.

МАЛИНА И.Л., АРСЕНЬЕВА Т.Т., ГРИЩЕНКО А.Д. Созревание смеси для масла диетического с комбинированным жиром // Молоч. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 43, 44.

НОВЫЕ технологии производства диспертов / И.Н. Алейников, В.Н. Сергеев, А.В. Русаков и др. // Молоч. пром-сть. – 2000. – № 5. – С. 18, 19.

ПЕТРОВ В.И. Линия для глазирования изделий // Молоч. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 39, 40.

СИТУАЦИЯ в молочной промышленности разных стран // Молоч. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 23-33.

СМИРНОВА И.А. Исследование диффузионных процессов при ферментации термокислотных сыров // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 4. – С. 31, 32.

ХРАМОВ В.А. Уровень амиака и уреазная активность кисломолочных продуктов // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 4. – С. 33, 34.

ШАМАНОВА Т.Г., КОРОБОЧКА В.Ф. Пробиотический продукт "Био-простокваша" // Молоч. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 34.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ХЛІБОПЕКАРНОГО, МАКАРОННОГО ТА КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

АНОШКИНА Г. Разделка мелкоштучных сдобных изделий // Хлебопродукты. – 2000. – № 4. – С. 32, 33.

БЫКОВСКИЙ Г. Использование ферментов в хлебопечении // Хлебопродукты. – 2000. – № 5. – С. 28-30.

БЫСТРОВА А., ТОКАРЕВА Г. Новое поколение улучшителей для хлеба, макарон и пряников // Хлебопродукты. – 2000. – № 4. – С. 14, 15.

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ премиксы при производстве кондитерских изделий / В.Б. Спиричев, В.М. Воробьева, Л.Н. Шатнюк и др. // Пищ. пром-сть. – 2000. – № 5. – С. 40, 41.

ВОЛОВИК А.А., МОВСУМЗАДЕ А.Э. Некоторые вопросы развития кондитерской промышленности // Пищ. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 20.

ВОЛОХОВА Т.П., ШЕСТАКОВ С.Д. Влияние ультразвуковой обработки зерна и воды в мукомольном процессе на хлебопекарные свойства пшеничной муки // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 4. – С. 32-34.

ГАТЕНЕНКО Е.В. Особенности калькулирования себестоимости продукции на хлебозаводах и в пекарнях // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 3. – С. 56, 57.

ГАПОНЕНКО Е.В. Оптимизация и расчет числа комплексно-механизированных поточных линий в хлебопекарной промышленности // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 4. – С. 62, 63.

ДРЕМУЧЕВА Г., КАРЧЕВСКАЯ О., ПОЛАНДОВА Р. Улучшение качества хлеба из муки с пониженными хлебопекарными свойствами // Хлебопродукты. – 2000. – № 4. – С. 26, 27.

ЕГОРОВ Г. Экспертная оценка технологической эффективности малых мельниц // Хлебопродукты. – 2000. – № 4. – С. 18, 19.

ЗАСТОСУЙТЕ порошкоподібні комплексні поліпшувачі [при переробці пшеничного борошна] / В. Дробот, Л. Арсеньєва, Н. Савчук та ін. // Зерно і хліб. – 2000. – № 2. – С. 28, 29.

КЛЕВЕЦ М., МАТВЕЕВА И., ШМЕЛЕВА Т. Влияние пищевых добавок на сохранение свежести хлеба // Хлебопродукты. – 2000. – № 5. – С. 24.

КОВАЛЕВ А.В. Математическая модель процесса теплообмена в конвективных хлебопекарных печах // Хлебопродукты. – 2000. – № 4. – С. 28, 29.

КОВАЛЬОВ О., АРУЛОВА Н., ЛЕБЕДОВИЧ О. Малопотужні пекарні: особливості технології // Зерно і хліб. – 2000. – № 2. – С. 23.

КРЫЛОВА Э.Н. Нетрадиционные виды сырья для кондитерских изделий лечебно-профилактического назначения // Пищ. пром-сть. – 2000. – № 4. – С. 62, 63.

ЛАЗАРЕВ С. Зависимость качества макарон от яичных добавок // Хлебопродукты. – 2000. – № 5. – С. 23.

ЛАПТЕВА Н.К. Современное производство и качество зерна ржи, новые сорта ржи с улучшенными хлебопекарными свойствами муки // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 5. – 52, 53.

ЛОБАЧОВА В., РОЖКОВА Л. Йодовані хліб і батони // Зерно і хліб. – № 2. – С. 31.

МАШИНА для тиражування пряників: [Є адреса заводу – виготовлювача] // Зерно і хліб. – 2000. – № 2. – С. 31.

НІЛЬСОН Г. Об'єктивно визначить якість клейковини можна за допомогою системи глютоматик // Зерно і хліб. – 2000. – № 2. – С. 20-22.

НОВІТНІ технології – в практику кондитерських підприємств: [Нотатки перш. наук.-техніч. практикуму. Включ. вист. Б.А. Дехтермана, дир. МП "Інвест ЛТД" (м. Вінниця)] // Харч. і перероб. пром-сть. – 2000. – № 4. – С. 16, 17, 20, 21.

ОБОГАЩЕНИЕ мучных кондитерских изделий селеном / Н.М. Дерканосова, С.А. Шеламова, В.К. Гинс и др. // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 4. – С. 43, 44

ПАЩЕНКО Л.П. Биомодификация шрота амаранта для целей хлебопечения // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 3. – С. 20, 21.

РАЙПЕКЕ Д. Использование солодовых концентратов в хлебопечении // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 4. – С. 30, 31.

ЧУБЕНКО М. Набухлість бубликів. Від чого вона залежить // Зерно і хліб. – 2000. – № 2. – С. 30.

ШКОЛЬНИК А., КРАУС С., РОМАНОВ А. Контроль расхода сырья в мини-пекарне // Хлебопродукты. – 2000. – № 5. – С. 20, 21.

ЮРЧАК В., ХРУТЬБА В., ЛЕВАДНА Т. Оптимальні способи одержання макаронних виробів з добавками антиоксидантної дії // Зерно і хліб. – 2000. – № 2. – С. 24, 25.

Економіка, технологія та організація цукрового виробництва

БУГАЕНКО И.Ф., БУРОМСКИЙ В.В. Совершенствование технологии извлечения сахара из свеклы // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 4. – С. 22, 23.

МИЛЬКЕВИЧ В.М., ЧЕРНЯВСКАЯ Л.И. Прогнозирование основных технологических показателей работы сахарного завода по данным химического состава свеклы // Сахар. – 2000. – № 1. – С. 19-23.

ПІСКОВЕЦЬ В. Одержання цукристих речовин // Харч. і перероб. пром-сть. – № 5/6. – С. 20, 21.

ПРЕДДЕФЕКАЦИОННЫЙ осадок как комбикормов / Ю.И. Молотилин, Н.В. Орлова, А.И. Петенко и др. // Сахар. – 2000. – № 1. – С. 30, 31.

ПРИМЕНЕНИЕ свекловичной стружки в форме пластин // Сахар. – 2000. – № 1. – С. 17-19.

СПИЧАК В.В., КУТКОВОЙ А.Г., ЛУКЬЯНЧИКОВА О.М. Идеяальный расход электроэнергии на переработку сахара-сырца // Сахар. – 2000. – № 1. – С. 28, 29.

СПОСОБ антисептической обработки свеклы перед изрезыванием / В.О. Городецкий, Н.И. Котляревская, А.Д. Городецкая и др. // Сахар. – 2000. – № 1. – С. 16, 17.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ модель отделения кристаллизации // Сахар. – 2000. – № 1. – С. 24-28.          

Підготували - Середюк В.А., Веденська Л.В.  


Наша адреса:

м. Вінниця, вул. Соборна, 73

Вінницька державна наукова універсальна бібліотека

ім. К.А. Тімірязєва

Відділ сільськогосподарської літератури

тел. 32-08-55

Відділ технічної літератури

тел. 32-40-54


Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше