ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїДень 22 січня 1919 року ввійшов до національного календаря, як велике державне свято – День Соборності України. Саме тоді на площі перед Київською Софією на велелюдному зібранні було урочисто проголошено злуку двох народних республік – Української і Західноукраїнської.

Боротьба українського народу за соборність своїх земель – одна із важливих сторінок нашого минулого. Слово «соборність» включає в себе єдність і згуртованість. Соборність українських земель має глибоке історичне коріння, спирається на споконвічну мрію народу про власну незалежну, соборну державу та є результатом складного і довготривалого процесу її формування.

3 січня 1919 року у Станіславі було ухвалено рішення про злуку, в якому зазначалося: «Українська Національна Рада, виконуючи право самовизначення Українського Народу, проголошує торжественно з’єднання з нинішним днєм Західно-Української Народньої Республіки з Українською Народньою Республікою в одну одноцільну, суверенну Народню Республіку».

УНРада сформувала повноважну делегацію до Києва, яка отримала завдання завершити оформлення об’єднання двох держав. Президент Ради Євген Петрушевич наголошував: «По лінії з’єдинення не було між нами двох думок».

Остаточна процедура оформлення соборності відбулася в Києві 22 січня, в першу річницю проголошення ІV Універсалу Центральної Ради. В цей день був підписаний і оприлюднений спеціальний Універсал Директорії УНР, що дістав також назву Акту Злуки. 

Соборна Україна – від ідеї до сьогодення

Волощук, О. До питання пошуку оптимальної форми правління для України на сучасному етапі державотворення / О. Волощук // Право України. – 2014. № 8. – С. 126-136. 

Державотворення і правотворення в Україні : монографія / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; ред. Ю.С. Шемшученко. – К., 2001. – 656 с.  

Заруба, В. М. Історія держави і права України : навч. посіб. для студ. вузів / В.М. Заруба. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.  

Іванов, В. М. Історія держави і права України : навч. посіб. / В.М. Іванов. – К. : Атіка, 2003. – 416 с.

 Іванченко, Р. П. Українська державницька ідея в суспільно-політичній думці ІХ-ХІІІ ст. / Р.П. Іванченко. – К. : КиМУ, 2005. – 176 с. 

Історія держави і права України. У 2 т. Т.2 : підручник / ред. В.Я. Тацій, А.Й. Рогожин. – К. : Ін Юре, 2003. – 580 с. 

Капелюшна, М. В. Історико-правові дослідження законодавчих засад державного будівництва в Україні (1917-1921 рр.): аналітичний огляд наукового доробку правознавців української діаспори / М. В. Капелюшна // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2013. – № 2. – С. 61-66.  

Карлова, В. Особливості та суперечності розвитку національної самосвідомості сучасного українського суспільства / В. Карлова // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2010. – № 2. – С. 5-14. 

Костюк, С. Злука УНР і ЗУНР: уроки для сучасної України / Світлана Костюк // Віче. – 2010. – № 2. – С. 12-16.

Нариси з історії української державності (ХХ століття) : монографія / В. М. Бодрухин [та ін.]. – Луганськ : СНУ, 2001. – 140 с. 

Оніщук, М. В. Організація влади в Україні: шляхи конституційного удосконалення / М. В. Оніщук, М. В. Савчин // Держава і право. – 2013. – Вип. 60. – С. 70-79.

Отрешко, В. С. Стратегічні орієнтири розбудови сучасної української держави / В. С. Отрешко // Держава і право. – 2014. – Вип. 63. – С. 300-305. 

Сергієнко, П. П. Соборна Україна: від ідеї до життя / П. П. Сергієнко. – К. : Знання, 1993. – 64 с.

Філіпчук, В. Націєтворення – державне управління – державотворення: деякі теоретико-методологічні аспекти / Василь Філіпчук // Зб. наук. праць Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2013. – Вип. 1. – С. 22-35. 

Цвєтков, В. В. Державне управління і політика / В. В. Цвєтков, В. М. Селіванов, О. В. Скрипнюк. – К. : Абрис, 2006. – 312 с.

22 січня – День Соборності України – Режим доступу: http://www.aratta-ukraine.com/sacred_ua.php?id=87 (дата звернення: 12.01.2015), вільний. – Назва з титул. екрана.

День Соборності України – важлива віха в історії нашого народу – Режим доступу: http://library.nung.edu.ua/den-sobornost (дата звернення: 12.01.2015), вільний. – Назва з титул. екрана.

Що ми розуміємо під словом «Соборність»? – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2013/01/21/6981882/ (дата звернення: 12.01.2015), вільний. – Назва з титул. екрана.

Соборність України – основа державності – Режим доступу: http://pvgazeta.info/region/obchestvo/1243-den-sobornosti (дата звернення: 12.01.2015), вільний. – Назва з титул. екрана. 

День Соборності – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=0mp-54IxBhc (дата звернення: 12.01.2015), вільний. – Назва з титул. екрана. 

Акт Злуки 22 січня 1919 р. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=NLOlJDrLfoU (дата звернення: 12.01.2015), вільний. – Назва з титул. екрана. 

Основні етапи розвитку і становлення ідеї соборності України – Режим доступу: http://papers.univ.kiev.ua/filosofija_politologija/articles/The_main_stages_of_formation_and_development_of_idea_of_Ukraine_unity_17377.pdf (дата звернення: 12.01.2015), вільний. – Назва з титул. екрана.

 
Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше