ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації«Маркетинг: нові можливості»

 

         Правильні принципи в руках посередніх людей виявляються

сильнішими за безсистемних і випадкових спроб генія.

Г. Емерсон

        

Турченюк, М.О. Маркетинг : підруч. / М.О. Турченюк, М.Д. Швець. – К. : Знання, 2011. – 318 с.

У підручнику в доступній формі висвітлено найважливіші сторони маркетингової діяльності підприємств. Значну увагу приділено теоретичним основам маркетингової діяльності, концепціям маркетингового розвитку, організаційним структурам служби маркетингу на підприємствах, маркетинговим дослідженням ринку, товарній, ціновій, збутовій політиці підприємств у сучасних умовах. Розкриваються методи і засоби стимулювання збуту та формування попиту, організації рекламної діяльності, аналізуються канали поширення реклами, тактика і стратегія планування рекламної кампанії підприємств.

Книга розрахована на студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Вона буде корисною також фахівцям із маркетингу підприємств і установ, широкому колу читачів, яких цікавлять проблеми маркетингової політики розподілу.

 

Балабанова, Л.В. Маркетинг підприємства : навч. посіб. / Л.В. Балабанова, В.В. Холод, І.В. Балабанова. – К. : ЦУЛ, 2012. –  612 с.

Робота з представленим навчальним посібником ставить своєю метою забезпечення теоретичної, методичної і практичної підготовки студентів економічних спеціальностей до здійснення маркетингової діяльності на підприємствах.

Видання призначене також для магістрантів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, наукових співробітників, підприємців, керівників та спеціалістів підприємств, яких цікавлять актуальні

питання сучасного маркетингу.

 

 

Біловодська, О.А. Маркетингова політика розподілу : навч. Посіб. / О.А. Біловодська. – К. : Знання, 2011. – 495 с.

Розглядаються теоретичні та методичні основи маркетингової політики розподілу, зокрема щодо організації та управління товарним рухом, оптової та роздрібної торгівлі у каналах розподілу. Висвітлено концептуальні засади розуміння маркетингової політики розподілу та маркетингової логістики, державної закупівлі та державного замовлення, вибору маркетингової політики та каналів розподілу. Посібник містить багато прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення, а також практикум з усіх розділів курсу.

 

 

Окландер, М.А. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. / М.А. Окландер, О.П. Чукурна. – К. : ЦУЛ, 2012. – 240 с.

У навчальному посібнику запропоновано концептуальні, методологічні та методичні положення маркетингової цінової політики. Розглянуто теоретико-прикладні положення формування механізмів ціноутворення та чинників, що впливають на прийняття цінових рішень. Сформовано методологію оцінки впливу основних чинників на процес ціноутворення. Подано схеми, таблиці, вправи для самостійної роботи.

Посібник рекомендований викладачам та студентам економічних спеціальностей, науковцям.

 

         

Корж, М.В. Маркетинг : навч. посіб. для студ. вузів / М.В. Корж. – К. : ЦУЛ, 2008. – 344 с.

У посібнику викладені основні питання курсу «Основи маркетингу». Розглянуті проблеми розвитку маркетингової системи на сучасному підприємстві. Приведені різноманітні підходи до товарної, марочної, конкурентної політики у маркетингу. Висвітлені головні напрямки та елементи маркетингового направлення.

Для студентів економічних та інженерних спеціальностей, слухачів системи післядипломної освіти і спеціалістів.

 


Прокопенко, О.В. Екологічний маркетинг : навч. посіб. / О.В. Прокопенко. – К. : Знання, 2012. – 319 с.

Системно висвітлено теоретичні та практичні аспекти впровадження у практику діяльності вітчизняних підприємств концепції екологічного маркетингу. Посібник містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення. У практикумі наведено аналітичні та графічні вправи, тести, кросворди, практичні завдання і зразки розв’язання найбільш складних завдань.

Видання розраховане на викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також слухачів шкіл бізнесу, керівників підприємств, працівників маркетингових і екологічних підрозділів, інших фахівців, чия діяльність пов’язана з екологічним маркетингом.

 

   
Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : монографія / заг. ред. С.М. Ілляшенка. – Суми : Університет. кн., 2008. –  615 с.

У монографії досліджено методологічні та теоретико-методичні проблеми маркетингу інновацій та інноваційної діяльності в маркетингу. Викладено концептуальні основи маркетингу інновацій, теоретичні та методичні засади формування складових комплексу маркетингу товарних інновацій, підходи до економіко-математичного моделювання процесів розроблення і просування інновацій на ринок.      Висвітлено інноваційні підходи до розроблення і просування інновацій на ринок, управління потенціалом інноваційного розвитку на засадах маркетингу інновацій, мотивації екологічно орієнтованої інноваційної діяльності.

        Для фахівців з питань маркетингу інновацій, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

  
Чухрай, Н.І. Маркетинг інновацій : підруч. / Н.І. Чухрай ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л. : Львів. політехніка, 2011. – 256 с.

У підручнику наведено теоретичні засади і практичні аспекти прийняття маркетингових рішень та дифузії маркетингової концепції в інноватиці. Охоплено широке коло актуальних питань, пов'язаних з використанням маркетингових підходів до інновацій та організаційно-управлінських інновацій.

Видання адресоване студентам вищих навчальних закладів, слухачам системи перекваліфікації, підприємцям, працівникам служб маркетингу, усім, хто цікавиться маркетингом та інноваціями. Особливо корисною книга стане для студентів заочної, дистанційної та інших форм самостійного навчання.

 

   
Ілляшенко, С.М. Маркетингова товарна політика промислового підприємства: управління стратегіями диверсифікації : монографія / С.М. Ілляшенко, Г.А. Пересадько. – Суми : Університет. кн., 2009. – 328 с.

Висвітлено теоретико-методологічні та методичні проблеми управління маркетинговою товарною політикою промислових підприємств. Обґрунтувано й розроблено підходи до  управління стратегіями диверсифікації діяльності промислових підприємств. Викладено науково-методичні засади формування комплексу економіко-математичних моделей для визначення рівня оптимальності стратегій диверсифікації.

Монографія адресована фахівцям у галузі маркетингової товарної політики, стратегічного управління підприємством, викладачам, аспірантам і студентам вищих навчальних закладів.

 

.
Маркетинг у галузях і сферах діяльності : навч. посіб. /  ред. І.М. Буднікевич. – Чернівці : Кондратьєва А.В., 2012. –  560 с.

У навчальному посібнику представлено теоретичний та практичний матеріал стосовно особливостей використання методів та інструментів маркетингу в окремих галузях, сферах діяльності: торгівлі, туризмі, індустрії гостинності, банківській сфері, народних художніх промислах, муніципальному управлінні. В окремому розділі розглянуто основи сегментації з урахуванням специфіки окремих ринків. Після теоретичного матеріалу у розділах подано основні терміни та поняття, запитання для самоконтролю, тестові завдання для перевірки знань, творчі завдання, ситуаційні завдання для роботи в групах, а також рекомендована література для вивчення теми. В посібнику презентовано програму курсу «Маркетинг у галузях і сферах діяльності». Посібник розрахований на викладачів та студентів, фахівців у галузі маркетингу різних сфер діяльності, всіх, хто цікавиться теорією та практикою маркетингу.

 
Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше