ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїБібліографічний список літератури до виставки на тему

«Розвиток банківської системи в Україні» 

1. Бобиль, В. Механізм стабілізації банківської системи України в період фінансової кризи / В. Бобиль // Україна: аспекти праці. – 2009. – № 1. – С. 28–32.  

2. Васильченко, З. М. Структурні диспропорції у розвитку банківської системи України / З. М. Васильченко // Фінанси України. – 2005. – № 9. – С. 140–150. 

3. Волощук, І. Шляхи формування конкурентоспроможної банківськоі системи України / І. Волощук // Вісник Нац. банку України. – 2001. – № 6. – С. 19–21. 

4. Гаркавенко, В. І. Іноземний капітал у діяльності банківського сектора України: досвід минулого, уроки на майбутнє : наук. доп. / В. І. Гаркавенко. – Київ : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2011. – 108 с. 

5. Дугов, О. Еволюція і перспективи розвитку банківських систем Польщі та України / О. Дугов, В. Рисін, І. Сенищ // Вісник Нац. банку України. – 2007. – № 5. – С. 8–11. 

6. Д'яконова, І. І. У ефективності банківської системи – економічне зростання України : монографія / І. І. Д'яконова. – Суми : Університет. кн., 2007. – 92 с.  

7. Єпіфанов, А. О. Методологічні складові ефективного розвитку банківського сектору економіки України : монографія / А. О. Єпіфанов. – Суми : Університет. кн., 2007. – 417 с 

8. Кириленко, В. Банківська система: суть та перспективи її розвитку в Україні / В. Кириленко // Журн. європ. економіки. – 2010. – № 3. – С. 352–375.  

9. Кириченко, М. Інтеграція банківської системи України у світовий фінансовий простір / М. Кириченко // Регіон. економіка. – 2005. – № 3. – С. 134–142.  

10. Ковальов, О. П. Ризики банківської системи України в умовах приєднання до Світової організації торгівлі і дотримання вимог угоди Базель-2 / О. П. Ковальов // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 6. – С. 26–35.  

11. Криклій, А. Капіталізація банківської системи як визначальний чинник розвитку економіки України / А. Криклій, М. Боровікова // Економіка та держава. – 2007. – № 10. – С. 14–17. 

12. Кутовенко, В. Банківська система України в умовах глобалізації : зб. наук. праць / В. Кутовенко // Україна в глобалізованому світі. – Київ, 2007. – С. 107–113.  

13. Кузнецова С. А. Банківська система : навч. посіб. для студентів ВНЗ / С. А. Кузнецова, Т. М. Болгар, З. С. Пестовська. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 400 с. 

14. Матвієнко, В. П. Філософсько-економічні погляди / В. П. Матвієнко, П. В. Матвієнко. – Київ : Наук. думка, 2003. – 304 с.  

15. Нікітенко, К. В. Функціонування банківської системи УРСР (1921-1939) / Костянтин Нікітенко. – Львів : Ін-т українозн. ім. І. Крип'якевича НАН України, 2012. – 312 с. 

16. Новікова, І. Е. Особливості становлення та розвитку банківської системи Києва в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / І. Е. Новікова // Вісник КНУ Шевченка: Сер. Економіка. – 2006. – № 90. – С. 50–53. 

17. Патрикац, Л. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України / Л. Патрикац // Вісник Нац. банку України. – 2001. – № 12. – С. 20–22. 

18. Приймак, П. В. Оцінювання тенденцій розвитку банківської системи України на підставі інтегральних індексів / П. В. Приймак // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 10. – С. 299–304. 

19. Розвиток банківської системи України / за ред. О. І. Барановського. – Київ : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2008. – 584 с.  

20. Сітайло, М. В. Банківська система України у 90-х роках ХХ століття / Максим Валерійович Сітайло. – Вінниця : Вид. Балюк І. Б., 2012. – 252 с. 

21. Сибирка, Л. А. Трансформація банківської системи України в контексті світової фінансової кризи / Л. А. Сибирка // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 4. – С. 168–171. 

22. Сейфоллахи, М. Банковская система Украины: текущая структурная трансформация и перспективы развития / М. Сейфоллахи // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 6. – С. 41–44. 

23. Смовженко, Т. Місце і роль вітчизняної банківської системи у міжнародному фінансовому просторі / Тамара Смовженко, Володимир Міщенко // Банків. справа. – 2007. – № 5. – С. 83–88. 

24. Україна: фінансовий сектор та економіка. Нові стратегічні завдання / ред. Алан Роу. – Київ : Козаки, 2001. – 120 с.  

25. Шкільнюк, М. А. Проблеми розвитку банківської системи України та напрями її реформування у контексті інтеграції до Європейського Союзу / М. А. Шкільнюк, Ж. В. Гарбар // Розвиток фінансової системи України в умовах ринкових трансформацій : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції вчених, викладачів та практичних працівників 16–17 лютого 2006 року / исполн.: А. І. Гончаренко, Н. В. Добіжа, В. Л. Фесюк. – Вінниця, 2006. – Т. 1. – С. 286–289.  

 
Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше