ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації«ЛЮДИ НАУКИ: ВИДАТНІ ЕКОНОМІСТИ УКРАЇНИ І СВІТУ»

 

Розділ 1. Лідери вітчизняної економіки

 

Економічна наука має справу з фундаментальними проблемами

життя суспільства вона стосується усіх і належить усім.

                                                                             Людвіг фон Мілес

 

Бочан, І. Інноваційно-концептуальні засади економічної франкіани / І. Бочан, С. Голубка // Економіка України. – 2007. – № 2. – С. 92–93.

Вчений-економіст, менеджер власної особистості : до 70-річчя професора А.І. Кредісова // Економіка України. – 2010. – № 1. – С. 90–92.

Гальчинський, А.С. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи : методолог. Аспекти / А.С. Гальчинський. – К. : Либідь, 2006. – 312 с.

Геєць, В.М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку / В.М. Геєць. – К. : Експрес, 2009. – 864 с.

Довбенко, М. Рух на випередження : [про наук. концепцію академіка А.А. Чухна] // Економіка України. – 2007. – № 6. – С. 88–94.

Злупко, С.М. Інституційно-інвестиційна теорія Михайла Туган-Барановського та її вплив на світову інвестологію // Фінанси України. – 2004. – № 4. – С. 3–16.

Злупко, С.М. Українська економічна думка. Постаті і теорії : учбовий посібник / С.М. Злупко. – Л. : Євросвіт, 2004. – 544 с.

Іван Франко. Розмова про гроші й скарби // Українська економічна думка : хрестоматія / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. : С. М. Злупко. – К., 2007. – С. 292–328.

Корнійчук, Л. Сергій Подолинський – видатний український вчений, громадський діяч // Економіка України. – 2000. – № 7. – С. 70–76.

Корнійчук, Л. Фізична економія. Українська школа / Л. Корнійчук, В. Шевчук , Л. Воробйова // Економіка України. – 2006. – № 9. – С. 55–63.

Корнійчук, Л. Фізична економія. Українська школа / Л. Корнійчук, В. Шевчук , Л. Воробйова // Економіка України. – 2006. – № 10. – С. 66–72.

Корнійчук, Л.Я. Історія економічної думки України : навч. посіб. / Л.Я. Корнійчук. – К. : КНЕУ, 2004. – 431 с.

Коропецький, І. Українські економісти ХІХ століття та Західна наука : учбовий посібник / І. Коропецький. – К. : Либідь, 1993. – 192 с.

Кредісов, А.І. Менеджмент в історичному розвитку як теорія / А.І. Кредісов. – К. : Знання України, 2009. – 515 с.

М.І. Туган-Барановський та Г.С. Сковорода: науково-пізнавальна проща до місць життя видатних українців : мат. мобіл. семінару, Київ – Чорнухи – Лохвиця / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія", Ф-т екон. наук ; упоряд. : Ю. М. Бажал. – К. : Пульсари, 2007. – 60 с.

Мазурок, П.П. Як розвивалося марксистське економічне вчення в Україні М.Зібер? // Історія економічних учень у запитаннях і відповідях : навч. посіб. – 2-е вид., стер. / П.П. Мазурок. – К., 2006. – С. 406–407.

Небрат, В.В. Українська фінансова думка другої половини ХІХ– початку ХХ століть. / В.В. Небрат. – К. : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2007. – 224 с.

Руденко, М.Д. Енергія прогрессу : (Нариси з фіз. економії) / М.Д. Руденко. – К. : Молодь, 1998. – 527 с.

Тараненко, О.С. Історія економічних вчень : навч. посіб. для дистанц. навчання / О.С. Тараненко. – К. : Університет "Україна", 2007. – 302 с.

Туган-Барановський, М.І. Паперові гроші та метал / М.І. Туган-Барановський. – К. : КНЕУ, 2004. – 200 с.

Українська економічна думка : хрестоматія / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т. – К. : Знання, 2007. – 694 с. : портр.

Федосов, В.М., Юхиминко П.І., Бойко С.В. Микола Цитович – фундатор науки про місцеві фінанси / В.М. Федосов, П.І. Юхиминко, С.В. Бойко // Фінанси України. – 2010. – №10. – С. 113–124.

Чухно, А.А. Сучасні економічні теорії : підручник / А.А. Чухно, П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. – К. : Знання, 2007. – 878 с.

Юхименко, П.І. Володимир Миколайович Твердохлєбов: життєвий шлях та внесок у розвиток фінансової науки / П.І. Юхименко, С.В. Бойко // Фінанси України. – 2010. – № 4. – С. 124–125.

Юхименко, П.І. Економічна історія : підручник / П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. – К. : Знання-Прес, 2008. – 567 с.

Юхименко, П.І. Олексій Анциферов: життєвий шлях і внесок у розвиток фінансової науки / П.І. Юхименко, С.В. Бойко // Фінанси України. – 2009. – № 7. – С. 114–125.

 

Розділ 2. Видатні економісти Росії та зарубіжних країн

 

Экономическая наука интересна тем, что рождение в ней какой-либо

концепции немедленно вызывает появление противоположной точки зрения.

                        Кнут Виксель

 

Адам Смит. Беккария и Бентам. Джон Миль. Прудон. Ротшильды : Биограф. повествования / ред. Н.Ф.Болдырев. – Челябинск : Урал LTD, 1998. – 509 с.

Аникин, А.В. Люди науки. Встречи с выдающимися экономистами : збірник біографічної інформації / А.В. Аникин. – М. : Дело Лтд, 1995. – 96 с.

Афанасьев, В.С. Давид Риккардо / В.С. Афанасьев. – М.,Экономика, 1988. – 127 с.

Балязин, В.Н. Профессор Александр Чаянов, 1888-1937 / В.Н. Балязин. – М. : Агропромиздат, 1990. – 304 с. : фото.

В. Пети. А.Смит. Д. Риккардо. – М.: Эконов-Ключ, 1993. – 474 с.

Гукасьян, Г.М. История экономической мысли / Г.М. Гукасьян. – СПб. : Питер, 2008. – 176 с.

Дж. М. Кейнс про цілі грошової політики // Фінансовий ринок України. – 2006. – № 8. – С. 27–28.

Джон Ло про грошовий обіг та кредит // Фінансовий ринок України. – 2009. – № 12. – С. 42–44.

Дроздов, В.В. Франсуа Кенэ / В.В. Дроздов. – М. : Экономика, 1980. – 126 с.

Дюмон, Л. Homo Aejualis. Генезис и расцвет экономической идеологии / Л. Дюмон; ред. В.И. Даниленко, пер. с фр. Г.В. Чуршукова. – М. : NOTA BENE, 2000. – 240 с.

Ефимкин, А.П. Дважды реабилитированные: Н.Д. Кондратьев, Л.Н. Юровский : наук. вид. / А.П. Ефимкин. – М. : Финансы и статистика, 1991. – 220 с.

Кейнс, Д.М. Трактат про грошову реформу. Загальна теорія зайнятості, процента : реферат-дайджест / Д.М. Кейнс. – К. : АУБ, 1999. – 189 с.

Майбурд, Е.М. Мечты и дела Роберта Оуэна // Введение в историю экономической мысли : От пророков до профессоров / Е.М. Майбурд. – М., 1996. – С. 241.

Майбурд, Е.М. Утопия Кабэ // Введение в историю экономической мысли : От пророков до профессоров / Е.М. Майбруд. – М., 1996. – С. 240.

Мальтус, Т. Опыт о законе народонаселения. Общая теория занятости, процента и денег / Т. Мальтус. – М. : Эконов-Ключ, 1993. – 486 с.

Маркс, К. Капитал: квинтэесенция всех томов «Капитала» в одной книге / К.Маркс. – М.: Ком книга, 2010. – 416 с.

Мороз, О.В. Екскурс в антологію макроекономічної думки : посібник / О.В. Мороз, М.І. Небава. – Вінниця : ВДТУ, 2001. – 168 с.

О'Рурк, Патрик Дж. Адам Смит "О богатстве народов" / П.Дж. О'Рурк ; пер. с англ. : Л. Кисляковой. – М. : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2010. – 255 с.

Платонов, Д.Н. Иван Посошков / Д.Н. Платонов. – М.:Экономика, 1989. – 143 с.

Синельник, Л.В. История экономических учений : учеб. пособие для студ. вузов / Л.В. Синельник. – М. : КноРус, 2010. – 272 с.

Смит, А. Добробут націй: дослідження про природу та причини добробуту націй / Адам Смит. – К. : PORT-ROYAL, 2001. – 593 с.

Сорвина, Г.Н. В.К. Дмитриев, или опередивший время // Экономическая мысль ХХ ст.: страницы истории : лекции / Г.Н. Сорвина. – М., 2000. – С. 123–224.

Фомишин, С.В. Роль В.И. Ленина в развитии экономической мысли // История экономических учений / С.В. Фомишин, С.В. Мочерний. – Ростов н/Д., 2008. – С. 124–128.

Хайек, Ф.А. Индивидуализм и экономический порядок / Ф.А. Хайек. – М. : Изограф, 2001. – 256 с.

Хансен, Э. Денежная теория и финансовая политика ; Э. Хансен; пер. с англ. и науч. ред. пер. В.Е. Маневич. – М. : Дело, 2006. – 312 с.

Холопов, А.В. Карл Маркс (1818-1883) // История экономических учений : учеб. пособие для студ. вузов / А.В. Холопов. – М., 2008. – С. 188–189.

Цвайнерт, Й. История экономической мысли в России. 1805-1905 / Й. Цвайнерт. – М. : ГУ ВШЭ, 2008. – 410 с.

Черковец, В.Й. Шумпетер и трудовая парадигма // Экономист. – 2007. – № 12. – С. 35–52.

Чухно, А.Й. Шумпетер – засновник еволюційної економічної теорії // Економіка України. – 2007. – № 7. – С. 65–73.

Экономическая мысль ХХ века: учеб. пособие / Ю.Ф. Симионов [и др.]. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 224 с.

Ядгаров, Я.С. История экономических учений : учебник / Я.С. Ядгаров. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 480 с.

  

Розділ 3. Лауреати Нобелівської премії

 

Изобретать самому прекрасно, но то, что другими найдено,

знать и ценить – меньше ли чем создать?

                                                                                                        Г.Гете

 

Вергелес, Т.Г. Марковіц, М. Міллер та В. Шарп: теоретики фінансового менеджменту // Вісн. Тернопільського нац. екон. ун-ту. – 2009. – № 2. – С. 122–128.

Вергелес, Т. Лауреати Нобелівської премії з економіки 2009: черговий тріумф інституціоналізму // Вісн. Тернопільського нац.екон. ун-ту. – 2010. – № 1. – С. 117–124.

Джон Темплтон інвестиційний стратег та фундатор глобального інвестування // Фінансовий ринок України. – 2006. – № 4. – С. 35–38.

Довбенко, М. Амартія Кумар Сен – науковий спадкоємець Каутільї і видатний економіст сучасності / М. Довбенко, В. Ковальчук // Вісн. Тернопільського нац. екон. ун-ту. – 2010. – № 2. – С. 126-132.

Довбенко, М. Нобеліанти та економічна наука // Економіка України. – 2003. – № 1. – С. 80–84.

Довбенко, М. Скоулз Мюрон Самюел (США) // Економіка України. – 2001. – № 5. – С. 85–87.

Довбенко, М. Стігліц Джозеф Юджин : лауреат Нобелівської премії в галузі економіки 2001 р. член Національної академії наук США, Американського економетричного товариства та Американської академії мистецтв і наук, нагороджений Американською економічною асоціацією медаллю імені Дж. Б. Кларка // Економіка України. – 2003. – № 5. – С. 82–85.

Заклекта О. Гаррі Беккер – дослідник-новатор соціальних аспектів економіки // Вісн. Тернопільського держ. екон. ун-ту. – 2008. – № 3. – С. 144–150.

Заклекта, О. Гаррі Беккер – дослідник-новатор соціальних аспектів економіки // Вісн. Тернопільського держ. екон. ун-ту. – 2008. – № 3. – С. 144–150.

Ковальчук, В. Роберт Солоу або «золоте правило» економічного зростання // Вісн. Тернопільського держ. екон. ун-ту. – 2008. – № 3. – С. 135–144.

Ковальчук, В. Роберт Фогель, Дуглас Норт як фундатори нової економічної історії // Вісн. Тернопільського держ. екон. ун-ту. – 2008. – № 4. – С. 157–165.

Ковальчук, В. Саймон Кузнєц – український економіст з берегів Потомаку // Вісн. Тернопільського держ. екон. ун-ту. – 2006. – № 2. – С. 209–215.

Козюк, В. Роберт Манделл: новаторські ідеї та консервативний світогляд у фундаментальній теорії міжнародної монетарної економіки // Вісн. Тернопільського нац. екон. ун-ту. – 2009. – № 4. – С. 92–101.

Лісовицький, В.М. Історія економічних вчень : навч. посіб. для студ. вузів / В.М. Лісовицький. – К. : Центр навч. літератури, 2004. – 220 с.

Шиманська, О. Джерард Дебре: новий вимір загальної економічної рівноваги // Вісн. Тернопільського нац. екон. ун-ту. – 2008. – № 2. – С. 169–175.

Шиманська, О. Новаторський аналіз рівноваги в теорії ігор та його застосування в економіці // Вісн. Тернопільського нац. екон. ун-ту. – 2009. – № 2. – С. 117–121.

Шиманська, О. Феномен Моріса Алле // Вісн. Тернопільського нац. екон. ун-ту. – 2008. – № 4. – С. 151–156.

 
Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше