ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїІнновації - шлях до розвитку АПК

Інновація - вкладення коштів в економіку, що забезпечує зміну техніки та технології; нова техніка, технологія, що є результатом досягнень науково-технічного прогресу. Істотним чинником інновації є розвиток винахідництва, раціоналізації, поява великих відкриттів - http://uk.wikipedia.org/wiki/

Інноваційна діяльність в аграрному секторі

Про інноваційну діяльність: Закон України № 380-ІV від  26.12.2002 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 2002. - № 36. - Ст. 226.

Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності : Закон України № 433–ІV від 16.01.2003 р. (із змінами) // Відом. Верхов. Ради України. -  2012. - N 19-20. - Ст. 166.

Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки: Закон України  N 2519-VI від 09.09.2010 р.  // Відом.Верхов. Ради України. - 2011. - N 4. - Ст. 23.

Альт, В. В. Инновационнное развитие АПК на основе информационных ресурсов / В. В. Альт, О. Ф. Савченко // Достиж. науки и техники АПК. - 2009. - № 10. - С. 25-28. 

Баутин В. М. Инновационная роль аграрных вузов в развитии АПК / В. М. Баутин // Економіка АПК. - 2011. - № 4. - С. 162-166.

Баутин, В. Инновационная деяетльность в АПК / В. Баутин // АПК: экономика, упр. - 2005. - № 8. - С. 17-22.

Білоусько, Я. К. Дослідження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку аграрної сфери / Я. К. Білоусько, В. Л. Товстопят // Економіка АПК. - 2011. - № 10. - С. 182-184.

Бутко, М.П. Інтегровані агроформування та їх вплив на технічне оновлення виробництва / М. П. Бутко, В. С. Родін // АгроСвіт. - 2010. - № 19. - С. 12-16.

Витвицька, О. Д. Формування стратегії інноваційного розвитку аграрних підприємств / О. Д. Витвицька // Економіка АПК. - 2011. - № 10. - С. 132-138.

Володін, С. А. Державна підтримка інноваційної діяльності та створення наукоємного ринку / С.А. Володін // Вісн. аграр. науки. - 2005. - № 7. - С. 11-16.

Володін, С. А. Реалізація інноваційного потенціалу аграрної науки: проблеми і перспективи / С. А. Володін // Економіка АПК. - 2011. - № 7. - С. 139-149.

Володін, С. А Система інноваційного провайдингу на ринку наукоємної продукції АПК / С.А Володін // Економіка АПК. - 2005. - № 8. - С. 13-18.

Ганиева, И. А. Совершенствование региональной инфраструктуры освоения агроинноваций /  И. А. Ганиева // Достиж. науки и техники АПК. - 2011. - № 5. - С. 12-14.

Гончаренко, О. В. Інноваційний розвиток аграрних підприємств у контексті формування інформаційної економіки / О. В. Гончаренко // Актуал. пробл. економіки. - 2012. - № 10. - С. 103-109.

Гусятинський, М. В. Державне регулювання розвитку інноваційної діяльності в Україні / М. В. Гусятинський, М. М. Ігнатенко // Економіка АПК. - 2012. - № 9. - С. 89-94.

Дацій, О. Інноваційна діяльність як чинник прискореного розвитку агропромислового комплексу / О. Дацій // Управління сучасним містом. - 2004. - № 4/6. - С. 73-80.

Демченко, А. Стимулирование инновационной деятельности руководителей и специалистов сельхозорганизаций / А. Демченко, В. Дробышев, А. Шевченко // АПК: экономика, упр. - 2012. - № 3. - С. 32-35.

Дідковська, Л. І. Інноваційні перетворення у формуванні матеріально-технічної бази аграрного сектору / Л. І. Дідковська // Економіка АПК. - 2010. - № 9. - С. 131-137.

Евстропов, А. Управление предприятием АПК на основе информационно-инновационных технологий / А. Евстропов // АПК: экономика, упр. - 2010. - № 5. - С. 41-45.

Закшевский, В. Управление инновационной деятельностью в аграрном секторе / В. Закшевский // АПК: экономика, упр. - 2010. - № 7. - С. 19-24.

Захарченко, В. И. Развитие инновационной деятелоности и выбор инновационной стратегии предприятия / В.И. Захарченко, В.И. Побережець, Д.М. Ясин // Обладнання та техніка для села: ринок, пропозиція, практика використання. - 2005. - № 6. - С. 16-23.

Інноваційна діяльність в аграрній сфері / М. М. Кулаєць [та ін.] // Економіка АПК. - 2011. - № 2. - С. 100-107.

Іртищева, І. О. Побудова інноваційних моделей регіональної агропродовольчої сфери на інтеграційній основі / І. О. Іртищева // Економіка АПК. - 2009. - № 9. - С. 39-43.

Каблак М. І. Моніторинг розвитку господарюючих суб'єктів / М. І. Каблак // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С. 133-137.

Козаченко, О. А. Розвиток інноваційної інфраструктури в аграрній сфері України / О. А. Козаченко // Економіка АПК. - 2012. - № 3. - С. 107-112.

Корецький, М. Х. Державне регулювання інноваційної діяльності АПК / М.Х. Корецький, О.І. Дацій  // Економіка АПК. - 2004. - № 4. - С. 14-18.

Крисанов, Д.Ф. Пріоритети інноваційного розвитку переробної сфери АПК України / Д.Ф. Крисанов // Економіка АПК. - 2005. - № 7. - С. 18-26.

Круглов, В. Некоторые аспекты программного-целевого обеспечения инновационного развития сектора АПК / В. Круглов // Междунар. с.-х. журн. - 2010. - № 6. - С. 21-24.

Крючко, Л.С. Економічна суть та основні стадії інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств / Л. С. Крючко // АгроСвіт. - 2010. - № 10. - С. 27-32

Крючко, Л. С. Формування системи управління інноваційною діяльністю в сільському господарстві / Л. С. Крючко // Інвестиції: практика та досвід. - 2009. - № 24.

Кундиус, В. А. Формирование кластеров на селе - базис инновационного развития агропромышленного производства / В. А. Кундиус // Экономика с.-х. и перераб. предприятий . - 2012. - № 2. - С. 56-60.

Лаврук, В.В. Використання ресурсів інноваційної діяльності в сільському господарстві / В. В. Лаврук // АгроСвіт. - 2009. - № 13. - С. 6-10.

Лаврук, В.В. Обгрунтування створення регіональних центрів у системі інноваційного забезпечення сільського господарства / В. В. Лаврук // АгроСвіт. - 2010. - № 11. - С. 8-12

Лайко, П. А. Удосконалення інноваційної діяльності в АПК - вимоги часу / П. А. Лайко, М.Ф. Бабієнко, П.М. Музика, Є. А. Бузовський та ін // Економіка АПК. - 2007. - № 12. - С. 85-91.

Лукашев, Н. И. Проблемы инновационного развития в АПК / Н. И. Лукашев // Экономика с.-х. и перераб. предприятий.- 2011. - № 10. - С. 36-38.

Мамчур, В. А. Розвиток інститутів інфраструктури ринку інновацій в аграрній сфері / В. А. Мамчур // Економіка АПК. - 2011. - № 8. - С. 114-118

Могильна, Л. М. Інноваційно-інвестиційний розвиток сільськогосподарських підприємств Сумської області / Л. М. Могильна // Економіка АПК. - 2010. - № 3. - С. 98-103.

Музика, П. М. Активізація інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки в Україні  / П.М. Музика // Економіка АПК. - 2005. - № 8. - С. 42-45.

Музика, П. М. Підвищення ефективності інноваційної підприємницької діяльності в сільськогосподарському виробництві / П.М. Музика // Економіка АПК. - 2005. - № 6. - С. 64-67.

Новий інноваційний продукт страхування ціни в сільському господарстві України від компанії БАСФ // Пропозиція. - 2012. - № 4. - С. 28-29.

Організаційні форми і методи інноваційної діяльності у розвитку аграрної сфери економіки / О. Г. Шпикуляк [и др.] // Економіка АПК. - 2010. - № 12. - С. 119-124.

Парвицкий, С. А. Научное обеспечение разработки и освоения инноваций в сельскохозяйственном производстве / С. А. Парвицкий // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. - 2011. - № 6. - С. 50-52.

Перепелиця, Н. М. Бізнес-планування інноваційної діяльності в наукових установах  / Н.М. Перепелиця // Економіка АПК. - 2005. - № 9. - С. 64-66.

Перепелиця, Н. М. Інноваційна діяльність наукових установ та економічна оцінка її результатів / Н.М. Перепелиця // Економіка АПК. - 2004. - № 6. - С. 90-94.

Перкушевич, П. М. Аспекты модернизации агропромышленного производства на инновационной основе / П.М. Перкушевич, И. П. Перкушевич, С.А. Грибовский // Достиж. науки и техники АПК. - 2012. - № 3. - С. 3-6.

Поліщук, О. О. Інвестиції як фактор інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств / О. О. Поліщук // Економіка АПК. - 2012. - № 1. - С. 148-151

Поліщук, М. А. Інноваційна діяльність у сільському господарстві / М. А. Поліщук // АгроСвіт. - 2011. - № 8. - С. 49-52.

Правдюк, А.Л. Інноваційна діяльність в Україні: правовий аспект / А. Л. Правдюк // Облік і фінанси АПК. - 2010. - № 3. - С. 118-122.

Резнік, Н. П. Передумови інвестиційно-інноваційного розвитку аграрної сфери / Н. П. Резнік // Формув. ринк. відносин в Україні. - 2008. - № 5. - С. 115-119.

Реутов, В. Є. Організаційна культура як важіль інноваційної мотивації на підприємствах / В. Є. Реутов // АгроСвіт. - 2009. - № 23. - С. 20-23.

Саакян, М. К. Мотивация руководителей аграрного производства к развитию инновационной деятельности / М. К. Саакян // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. - 2011. - № 4. - С. 43-45.

Сагдиев, М.А. Основные направления развития инновационной деятельности в АПК / М.А. Сагдиев // Достиж. науки и техники АПК. - 2004. - № 9. - С. 34-35.

Саблук, П.Т. Структурно-інноваційні зрушення в аграрному секторі України як фактор його соціально-економічного зростання / П.Т. Саблук // Економіка АПК. - 2004. - № 6. - С. 3-8.

Садиков, М.А. Інноваційна діяльність та її сутність у сфері АПК / М.А.Садиков // Економіка АПК. - 2002. - № 1. - С. 63-66.

Садиков, М. Основні напрями інноваційної діяльності в АПК / М. Садиков // Економіка. Фінанси. Право. - 2003. - № 6. - С. 3-6.

Санду, И. Активизация инновационной деятельности в АПК / И. Санду // АПК: экономика, упр. - 2005. - № 11. - С. 73-79.

Санду, И. Инновационное развитие сельского хозяйства до 2020 г. / И. Санду, Н. Рыженкова // АПК: экономика, упр. - 2012. - № 2. - С. 9-13.

Санду, И. Классификация источников инвестирования в инновации / И. Санду, А. Трошин // АПК: экономика, упр. - 2010. - № 8. - С. 38-41.

Санду, И. Формирование инновационной модели развития сельского хозяйства / И. Санду // АПК: экономика, упр. - 2010. - № 11. - С. 72-76.

Сизоненко, В. Інституціональні аспекти інноваційної діяльності підприємств / В. Сизоненко, О. Білоус // Актуал. Пробл. економіки. - 2003. - № 7. - С. 116-123.

Салова, М.С. Кооперирование науки и производства  - путь к инновациям в АПК / М. С. Салова // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. - 2011. - № 5. - С. 33-37.

Сіренко, Н. М. Інтелектуальна рента в моделі інноваційного розвитку аграрного сектору економіки / Н. М. Сіренко, І. М. Синявська // Економіка АПК. - 2011. - № 9. - С. 128-132.

Сіренко, Н. М. Управління інноваційною системою аграрного підприємства / Н. М. Сіренко // Економіка АПК. - 2009. - № 9. - С. 43-46.

Скрынник, Е. Б. Государственная стратегия модернизации АПК / Е. Б. Скрынник // Економіка АПК. - 2010. - № 10. - С. 157-170.

Скрипник, А. В. Методологічні основи визначення обсягу інформації при реалізації інноваційних проектів в аграрній галузі / А. В. Скрипник // Економіка АПК. - 2012. - № 3. - С. 102-107.

Степова, С. В. Економічні аспекти активізації інноваційної діяльності підприємств АПК / С. В. Степова // АгроСвіт. - 2010. - № 23. - С. 11-17.

Столярчук, Н. М. Історичні вспекти сутності категорії "інноваційна діяльність" / Н. М. Столярчук // Економіка АПК. - 2012. - № 6. - С. 144-149.

Столярчук, Н. М. Проблеми нормативно-правого регулювання інноваційної діяльності / Н. М. Столярчук // Облік і фінанси АПК. - 2011. - № 4. - С. 71-75.

Трубилин, А. Информационное обеспечение инновационного аграрного производства / А. Трубилин // АПК: экономика, упр. - 2011. - № 1. - С. 28-32.

Урусов, В. Направления реализации инновационной стратегии развития сельхозорганизаций / В. Урусов // АПК: экономика, упр. - 2011. - № 10. - С. 34-39.

Федун, І. Л. Зарубіжний досвід інвестиційної підтримки інноваційної діяльності підприємств / І. Л. Федун // Економіка АПК. - 2006. - № 10. - С. 47-54.

Форсайт як методологія прогнозування інноваційного розвитку аграрного сектору економіки / С. О. Тивончук [та ін.] // Економіка АПК. - 2011. - № 11. - С. 125-133.

Фостолович, В.А. Екологічні інновації - джерело ефективного управління підприємством / В. А. Фостолович // Облік і фінанси АПК. - 2009. - № 3. - С. 176-179.

Чабан В. Г. Трансфер технологій в аграрному секторі  / В. Г. Чабан // Економіка АПК. - 2005. - № 12. - С. 33-37.

Чужмир, К. Венчурне фінансування інноваційної діяльності в аграрному секторі / К. Чужмир // Економіст. - 2012. - № 2. - С. 48-49.

Шапоренко, О. І. Шляхи активізації еколого-інноваційної діяльності в АПК / О. І. Шапоренко, А. К. Каменський // Екологічний вісн. - 2010. - № 1. - С. 6-7.

Шатковська,  Л. С. Облік інноваційної діяльності / Л.С. Шатковська  // Облік і фінанси АПК. - 2006. - № 9-10. - С. 122-127.

Шпикуляк, О. Г. Інституціоналізація інноваційної діяльності в аграрній сфері економіки / О. Г. Шпикуляк, Л. І. Курило // Облік і фінанси АПК. - 2010. - № 3. - С. 114-117.

Шпикуляк, О. Г. Інституційно-правове забезпечення інноваційної діяльності та формування інтелектуального капіталу в аграрній сфері / О. Г. Шпикуляк, Л. І. Курило, С. М. Удовиченко // Економіка АПК. - 2011. - № 6. - С. 104-111.

Шпикуляк, О. Г. Розвиток інститутів інноваційної діяльності в аграрній сфері: теоретичний аспект / О. Г. Шпикуляк // Економіка АПК. - 2012. - № 5. - С. 131-138.

Юркова, Е. Эффективность инновационной деятельности в АПК / Е. Юркова // АПК: экономика, упр. - 2009. - № 12. - С. 42-46.

Яхієв, А.М. Розвиток інтегрованих агропромислових формувань на інноваційній основі / А.М. Яхієв // Економіка АПК. - 2005. - № 9. - С. 15-19.

Ресурсозберігаючі технології у землеробстві

Авдєєв, В. Інноваційний проект: багатофункціональний регулятор росту рослин електролітичної дії  "Терраліт плюс" /  Авдєєв // Техніка і технології АПК. - 2012. - № 7. - С. 27-28.

Басенко, А. Інноваційний проект на Поділлі / А. Басенко // Пропозиція. - 2007. - № 4. - С. 17 - 19.

Безверхова, Е. В. Ресурсосберегающие технологии как основа инновационного развития отрасли растениеводства / Е. В. Безверхова, В. Г. Русский // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. - 2010. - № 9. - С. 45-47.

Беликова, Н. Совершенствовать ресурсосберегающие и инновационные технологии в садоводстве  / Н. Беликова // АПК: экономика, упр. - 2011. - № 8. - С. 30-33.

Благодир, А. Прилипачі - інноваційні біопрепарати для успішного агробізнесу / А. Благодир // Пропозиція. - 2012. - № 2. - С. 98-99.

Васильєв, В. Кукурудза, що вас здивує / В. Васильєв // Пропозиція. - 2010. - № 2. - С. 56-57.

Власов, В. В. Інновації у розміщенні виноградних насаджень / В. В. Власов, І. В. Белоус // Вісн. аграр. науки. - 2009. - № 5. - С. 62-65.

Ганначенко, С. Л. Інноваційні ресурсозберігаючі технології в землеробстві / С. Л. Ганначенко // Економіка АПК. - 2012. - № 1. - С. 99-103.

Зайцева, И. Все, что вы хотели знать о картофеле / И. Зайцева // Новое сел. хоз-во. - 2010. - № 5. - С. 52-53.

Захист картоплі та овочів: сучасні підходи та інновації // Пропозиція. - 2012. - № 9. - С. 66-67.

Инновационная деятельность в земледелии и растениеводстве // Экономика сел. хоз-ва России. - 2007. - № 9. - С. 28-33.

Камінський, В. Як виростити високий врожай гречки / В. Камінський, Р. Грищенко // Пропозиція. - 2011. - № 3. - С. 64, 66, 68, 70.

Кириченко, В. В. Ринкові моделі реалізації селекційних інновацій / В. В. Кириченко, В. М. Тимчук // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 8. - С. 62-64.

Клименко, В. Земледельцу - инновационные технологии! / В. Клименко // Техніка і технології АПК. - 2012. - № 10. - С. 15-16.

Кравченко, Н. П. Методические подходы к оценке эффективности инновационной деятельности в растениеводстве / Н. П. Кравченко // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. - 2010. - № 10. - С. 57-60.

Кравчук,  В. Новітні техніко-технологічні рішення для різних систем обробітку грунту і сівби при вирощуванні зернових культур: Проект "Агроолімп 150" / В. Кравчук  // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 7. - С. 8-14.

Коротич,  П. Поле без плуга – по велению души / П. Коротич  // Надежда планеты. - 2009. - № 6 . - С. 8-11.

Кузнецов, В. И. Антистрессовое высокоурожайное земледелие (АВЗ) - биотехнология выращивания сельскохозяйственных культур, как инновационная основа современного земледелия / В. И. Кузнецов, Ю. М. Шаульский, Ш. Я. Гилязетдинов // Достиж. науки и техники АПК. - 2011. - № 5. - С. 17-19.

Кураков, А. В. Как инициировать разработку российских инновационных биотехнологий для грибоводческой отрасли / А. В. Кураков // Школа грибоводства. - 2008. - № 2. - С. 42-44.

Кучеренко, С. Запровадження інноваційної технології вирощування соняшнику в аграрних підприємствах регіону / С. Кучеренко // Формув. ринк. відносин в Україні. - 2011. - № 3. - С. 181-185.

Кушнарев,  А. Новые научные подходы к выбору способа обработки почвы / А. Кушнарев  // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 5. - С. 6-10.

Limagrin и BASF в Испании: инновации и ответственность // Зерно. - 2011. - № 9. - С. 52-55.

Лихочвор, В. Перспективи розвитку агротехнологій в Україні / В. Лихочвор // Пропозиція. - 2008. - № 3. - С. 48-49.

Лихочвор, В. В. Революційні зміни у технологіях в рослинництві / В. В. Лихочвор, В. Ф. Петриченко // Зерно. - 2010. - № 7 . - С. 42-48.

Марчук, Л. П. Економічні пріоритети поширення точного землеробства в Україні / Л. П. Марчук // Економіка АПК. - 2012. - № 8. - С. 21-26.

Мельник П. П. Інноваційна діяльність у сфері захисту рослин / П. П. Мельник // Агроінком. - 2007. - № 9-10. - С. 63-65.

Минаев, И. Г. Инновационная концепция регулирования факторов внешней среды растений / И. Г. Минаев, А. Г. Молчанов, В. В. Самойленко // Достиж. науки и техники АПК. - 2010. - № 9. - С. 58-60.

Нечаев В. Эффективность инновационно-инвестиционных проектов в растениеводстве / В. Нечаев, Е. Артемова, Н. Кравченко // АПК: экономика, упр. - 2010. - № 12. - С. 22-27.

Новинки техніки  : 670–сильний Case Quadtrac // Зерно. - 2010. - № 10 . - С. 102-108.

Орлова, Л. Эффективность внедрения инновационных технологий в растениеводстве / Л. Орлова, С. Парвицкий // АПК: экономика, упр. - 2009. - № 3. - С. 80-83.

Осьмак, А. Зверху видно все. Системи GPS моніторингу транспорту / А. Осьмак // Новини агротехніки. - 2012. - № 1. - С. 38-45.

Поздняков, Б. Методические подходы к оценке эффективности инноваций в льняном подкомплексе / Б. Поздняков // АПК: экономика, упр. - 2009. - № 6. - С. 20-22.

Пономаренко, С. П. Техніко-економічне обгрунтування інноваційного проекту напрацювання високоефективних регуляторів росту і впровадження їх на 500 тис. гектарів для забезпечення продовольчої безпеки регіону / С.П. Пономаренко // АгроСвіт. - 2005. - № 5. - С. 27-31

Постоян, Т. Бізнес-механізми трансферу інноваційних засобів механізації виноградарства в Україні / Т. Постоян // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 10 . - С. 19-23.

Пристанський, М. IN VITRO - технологія сучасного агробізнесу / М.  Пристанський // Пропозиція. - 2011. - № 3. - С. 76, 78, 80.

Прихильники нульової технології об'єднуються під прапором клубу розвитку та впровадження No–till "компаніїї "Агромир" // Зерно. - 2009. - № 12. - С. 44-46.

Рижков, О.Демонстрація інновацій / О. Рижков // Пропозиція. - 2012. - № 12. - С. 82-83.

Санін, Ю. Європейський лідер у галузі інновацій, розробки та виробництва мікродобрив / Ю. Санін // Пропозиція. - 2012. - № 1. - С. 67.

Сыч, З. Современное овощеводство: образование, наука и инновации // Овощеводство. - 2013. - № 1. - С. 30-31.

Тесленко, И. Электронная экономика JOHN DEERE / И. Тесленко // Зерно. - 2010. - № 7 . - С. 90-91.

Трубилин, А. Агротехнопарки - результативный механизм инновационного развития региональных АПК / А. Трубилин, Т. Полутина // АПК: экономика, упр. - 2012. - № 1. - С. 30-35.

Чисте поле - результативна технологія вирощування соняшнику // Пропозиція. - 2012. - № 3. - С. 127.

Шустік, Л. Сучасна техніка для обробітку грунту / Л. Шустік, В. Ясенецький // Пропозиція. - 2010. - № 1. - С. 96-97.

Электроника, которая меняет жизнь // Новини агротехніки. - 2012. - № 1. - С. 46-47.

 Модернізація тваринництва

Амбросов, В. Я. Інноваційний фактор підвищення ефективності виробництва яловичини / В. Я. Амбросов // Економіка АПК. - 2004. - № 11. - С. 80-83.

Артмайер, М. Понад 80 молокозаводів: нові дослідження / М. Артмайер, М. Ріманн // Пропозиція. - 2010. - № 4. - С. 38-42.

Бабкін, М. Інноваційні системи біобезпеки - програма дезінфекції “Оберіг”/ М. Бабкін, Д. Григорьєв, К. Тілл // Пропозиція. - 2012. - № 11. - С. 109-111.

Березенко, Н.В. "Агроферма-2007": современные решения и инновационные технологии в животноводстве / Н.В. Березенко, О.В. Кондратьева // Техника и оборуд. для села. - 2007. - № 8. - С. 43-45.

Данилів, Б. В. Розвиток свинарства на індустріальній основі  / Б. В. Данилів // Економіка АПК. - 2008. - № 10. - С. 16-25.

Зарук, А. Концепция развития мясного скотоводства на инновационной основе / А. Зарук // АПК: экономика, упр. - 2010. - № 7. - С. 88-93.

Зарук, Н.Ф. Роль инновационных разработок для стимулирования ускоренного развития животноводства / Н. Ф. Зарук, Т. Ф. Боряева // Экономика с.-х и перераб. предприятий. - 2008. - № 1. - С. 47-49. 

Заспів до агросезону  // Пропозиція. - 2011. - № 3. - С. 12 - 14, 16-18.

Инновации в кормлении птицы // Птицеводство. - 2012. - № 10. - С.13-20.

Инновационная деятельность в животноводстве // Экономика сел. хоз-ва России. - 2007. - № 9. - С. 42-49.

Инновационные разрабокти по механизации животноводства СЗНИИМЭСХ // Техника и оборуд. для села. - 2006. - № 5. - С. 22-24.

Каничев, Е.В. Регулирование инновационных процессов при формировании производства потенциала животноводства / Е. В. Каничев // Вестн. Рос. акад. с.-х наук. - 2009. - № 1. - С. 35-36.

Козій, В. І. Біоетичні проблеми сучасного птахівництва / В. І. Козій, М. В. Рубленко, Н. В. Козій  // Ефективне птахівництво. - 2009. - № 1 . - С. 7-11.

Козырь, В. Использование инноваций в животноводстве / В. Козырь // Тваринництво України. - 2009. - № 11. - С. 2-4.

Комалова, И. Инновации в животноводстве по-датски / И. Комалова // Свиноводство. - 2010. - № 1. - С. 44-47.

Мели и пороги молочной реки / В. Г. Самосюк [и др.] // Сел. механизатор. - 2012. - № 3. - С. 26-27, 38.

Мельник, Ю. Ф. Методичні аспекти ефективності селекції від інновацій у тваринництві / Ю. Ф. Мельник, В. П. Буркат, П. І. Шаран // Вісн. аграр. науки. - 2006. - № 10. - С. 47-51.

Михайлов, Ю. Про біотехнології і не тільки... / Ю. Михайлов // Пропозиція. - 2009. - № 7. - С. 24-27.

Морозов, Н.М. Повышение конкурентоспособности продукции животноводства на основе инновационных достижений / Н. М. Морозов // Вестн. Рос. акад. с.-х наук. - 2008. - № 1. - С. 13-16.

Назаренко А. Виставка EuroTier 2012: феєрверк вражень / А. Назаренко // Пропозиція. - 2012. - № 12. - С. 96 ― 99

Назаренко, А. Планета тваринництва запрошує всіх / А. Назаренко // Пропозиція. - 2012. - № 7. - С. 125.

Нечаев, В. Модернизация как основа роста конкурентоспособности производства мяса и мясной продукции / В. Нечаев, И. Ворошилова // АПК: экономика, упр. - 2011. - № 1. - С. 64-70.

Оляднічук, Н.В. Ефективність інноваційних технологій при виробництві яловичини / Н.В. Оляднічук // Економіка АПК. - 2008. - № 3. - С. 55-60.

Панічев, Р. Доїльне різноманіття / Р. Панічев // Пропозиція. - 2012. - № 1. - С. 108-111.

Панічев, Р. Потужним фермам - потужне доїння / Р. Панічев // Пропозиція. - 2012. -№ 4. - С. 138-141.

Пахомов, В. И. Инновационный проект ускоренного развития животноводства  / В. И. Пахомов, М. А. Тищенко // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2011. - № 8. - С. 4-6.

Ресурсосберегающие технологии от фирмы «Ротем» // Птицеводство. - 2012. - № 9. - С.47-48.

Рижков, О. Технічна досконалість на Київщині / О. Рижков // Пропозиція. - 2010. - № 9. - С. 18-19.

Родионова, О. Роль некоммерческих организаций в инновационном развитии животноводства / О. Родионова // АПК: экономика, упр. - 2011. - № 11. - С. 25-28.

Руденко, Є. В. Інноваційні технології виробництва молока в сучасних господарсько-економічнмх умовах / Є. В. Руденко // Вісн. аграр. науки. - 2006. - № 3/4. - С. 106-109.

Саміт із тваринництва: виставка особливого формату // Пропозиція. - 2012. - № 11. - С. 124-125.

Фисин, В.И. Научное обеспечение инновационного развития животноводства России / В.И. Фисин, В.В. Калашников, В.А. Багиров // Достиж. науки и техники АПК. - 2011. - № 9. - С. 3-7.

Юлдашбаев, Ю.А. Проблемы активизации инновационной деятельности в современном овцеводстве / Ю.А. Юлдашбаев, М.Г. Лещева // Достиж. науки и техники АПК. - 2011. - № 11. - С. 6-8.

 

Підготувала Шпичак О.Л., бібліотекар 1 к. відділу

економіки та аграрного виробництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше