ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації Науково-літературна спадщина Павла Чубинського в фондах обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К.А.Тімірязєва

 

      Я в світі щиро працював,

я сіяв те, що Бог послав.

П.Чубинський

 

 Маючи такого титана науки й культури, 

 як Чубинський, Україна може успішно 

 будувати цивілізовану незалежну державу, звернену в квітуче майбутнє.

Біруте Масьонєле-Балтрушайтіте,

професор Вільнюського університету

 

На 2009 рік припадає подія, широкий резонанс якої знайшов своє відлуння не лише в Україні, а й за межами її.

Наближається 170-та річниця з дня народження видатного вченого-етнографа, фольклориста, економіста, статиста, правознавця, поета і громадянина. Слідом за нею і 140-річчя від часу здійснення ним першої етнографічної експедиції.

Завдяки цій експедиції Чубинський зажив невмирущої слави. Упродовж 1869-1870рр. він тричі виїздив до Київської, Волинської і Подільської губерній. Як результат, з’явилася капітальна праця «Праці етнографічно-статистичної експедиції в Південно-Західний край, спорядженої Імператорським Російським географічним товариством»

(Т.1-7; 1872 –1879). Вона вийшла в семи томах (9кн.). Чотири перші книги побачили світ у Петербурзі 1872р., ще п’ять – у 1877-1879рр. Одним із редакторів томів був М.Костомаров. Уже за перші томи Російське географічне товариство присудило автору золоту медаль, а по закінченні публікації – Уваровську премію РАН.

Праці Чубинського знала Європа, вони  були відзначені золотою медаллю в Парижі 1875р. Його заслуги перед наукою неоціненні, а ми, українці, так мало про нього знаємо.

Радянська влада не визнавала ані імені Чубинського, ані його заслуг перед наукою. Тому так трагічно склалася доля його наукових праць. Не збереглося повного зібрання його книг. Зазнала забуття його літературна спадщина, в тому числі вірш «Ще не вмерла Україна…». Лише 7-ий том його «Трудів…» дивом зберігся у фонді рідкісної і цінної книги нашої бібліотеки.

В перші роки незалежної України матеріали до книг, зокрема народознавчої тематики, збирались науковцями з багатьох джерел, тоді ще «заборонених». Давно забуті праці приходилось видобувати із спецхранів.

До бібліотечних фондів  почали надходити перші спроби підручників з народознавства, історико-етнографічні дослідження.

Поступово повертаються до народу твори Павла Чубинського.

За останні десятиліття спостерігається посилена увага дослідників, громадськості до творчої спадщини вченого.

З 1995 року наша книгозбірня вже могла пропонувати читачам  незначну частину обширу творчої спадщини П.Чубинського, яку увібрало в себе двотомне видання «Мудрість віків» (К., 1995) з  текстами про вірування українців та річний народний календар.

Д.Чередниченко упорядкував і видав «Сопілку Павлуся» (К., 2001) – поетичну збірку П.Чубинського. Невелика: 16 оригінальних поезій в народнопісенному ладі і переклади, але це своєрідне освідчення у любові до України на фоні філософських роздумів.

2005 року бібліотечні фонди поповнились також фундаментальним дослідженням Д.Чередниченка  «Павло Чубинський» (К.,2005), яке вийшло в серії «Особистість і доба».

До творчої спадщини етнографа звернувся і вчений-фольклорист, професор С.Мишанич у своєму дослідженні «Павло Чубинський – автор українського гімну», (К., 2001, серія «Бібліотека українця»).

Крім цих здобутків на ниві чубинськознавства, за останні майже два десятиліття звертають на себе увагу і публікації в пресі.

Періодично надходять до бібліотеки часописи і збірники наукових і навчальних закладів. Серед них: «Народна творчість та етнографія», «Берегиня», «Мандрівець», «Етнічна історія народів Європи» та ін.  Систематизації знань учнів про діяльність Південно-Західного відділу Імператорського географічного товариства сприятимуть публікації статей в науково-методичних журналах для вчителів («Історія в школі», «Історія України», «Народознавство» та ін.)

Цих видань, звісно, недостатньо, щоб зрозуміти багатогранність і багатовимірність такої особистості, як Павло Чубинський. Сьогодні вчені нараховують близько 40 сфер діяльності людини, яких торкався у своїх працях видатний дослідник. Всі зібрані матеріали він розглядав у зв’язках з літературою, фольклором. Тільки пісень Чубинський написав 4000, казок – 300, навів 1000 рішень волосних судів, показав українське весілля в 20 варіантах.

Україна завдячує також вченому-подвижнику текстом свого національного гімну «Ще не вмерла Україна…»

«Після Чубинського з’явилися цінні праці  з української етнографії Головацького, Іванова, Рудченка, Грінченка, Манжури, Гнатюка, Франка, Яворницького, Новицького, Милорадовича, але жодна з них за повнотою і різнобічністю, за внутрішнім багатством не здатна замінити «Труди…» Чубинського, котрі, як були раніше, так і тепер залишаються найкапітальнішим здобутком української етнографії, закріпивши таким чином за Павлом Платоновичем Чубинським тривку славу гідного сина свого народу, людини з чистим благородним серцем та великими історичними заслугами»  ( М.Сумцов).

Його історичними розвідками послуговувались чимало вчених дореволюційної доби, науковці сьогоднішнього дня. Наукові факти й теоретичні висновки, що містять в собі праці експедиції Чубинського, використано в дослідженнях О.Афанас’єва, О.Потебні, М.Грушевського, В.Скуратівського та ін.

Фонди нашої бібліотеки продовжують поповнюватись індивідуальними та колективними монографіями, автори яких використовують праці Чубинського як величезну джерельну базу. Такі як «Поділля» (К., 1994), «Холмщина і Підляшшя» (К., 1997), «Українці» (Опішне, 1999), фундаментальні збірники з серії «Українська народна творчість».

Не дивлячись на такі активні поповнення фонду літературою народознавчої тематики, маємо на сьогоднішній день великі прогалини в комплектуванні.  Назріла нагальна потреба у перевиданні 7-томника праць П.Чубинського, виданні його повної  біографії, наукової та науково-популярної літератури про його життя і діяльність. Чекаємо на підготовлені до друку колективом інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М.Рильського «Народный дневник» П.Чубинського, 4-томну монографію «Українці». Беззаперечна наукова і суспільна вага регіональних досліджень, які продовжують надходити до наших фондів.

А соціокультурна діяльність Бібліотеки, виставкова робота, як одна із її найдієвіших форм, буде сприяти вивченню і популяризації творчої і наукової спадщини великого діяча.   

Згідно Указу Президента України сподіваємось на гідне пошанування на загальнодержавному рівні такої особистості як Павло Чубинський.

То було б велике надбання української і світової культури.

А.С. Якущенко,

зав. відділом літератури та інформації з гуманітарних наук

 
Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше