ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїПостать Павла Чубинського

на сторінках друкованих виданьта Інтернет-публікацій

Бібліографічний список

Основні видання П. П.Чубинського

Труды этнографическо-статистической экспедиціи въ Западно-русскій край [в 7 т.] / П.П.Чубинскій. – СПб. 1872-1877.

Старовинні українські казки / зібр. П. Чубинським. – Х.: Фактор, 2004. – 79 с.

Календарь народных обычаев и обрядов / П.П. Чубинский. – К.: Муз. Україна, 1993. – 80 с.

Ангели на сходах неба: нар. повір’я та забобони / П. Чубинський; підгот. та упоряд. текстів О. Верес. – К.: Глобус, 1992. – 16 с.

Мудрість віків: укр. народознавство у творч. спадщині Павла Чубинсього: у 2 кн. / П.Чубинський, упоряд.С. Горкавий, Ю. Іванченко. – К.: Мистецтво, 1995.

Кн. 1. – 224 с.: іл.

Кн. 2. – 224 с.: іл.

Отчет о льноводстве, льняном производстве и льняной торговле в северном районе / П. Чубинський. – Режим доступу: // http://www.booksite.ru /. – Назва з екрану.

Сопілка: поезії, пер. / П.П, Чубинський; упоряд., підгот. текстів та ст. Д. Чередниченка. – К.: Задруга, 2001. – 78 с.

Ще не вмерла Україна / П. Чубинський. – К.: Обереги,1991. – 16 с.

Про життя і діяльність П.П.Чубинського

Бріцина, О. Фольклорна проза із зібрання П. Чубинського: історичні здобутки і сучасні проблеми дослідження // Нар. творчість та етнографія. – 2004. – № 3. – C. 24-29.

Березовський І.П. Визначний діяч української культури [П. Чубинський] // Нар. творчість та етнографія. – 1989. – № 2. – С. 25-30.

Васильєва, І.Г. Чубинський Павло Платонович: (15(27).01.1839 р. – 14(26).01.1884 р.) відомий український етнограф, правознавець, поет // Державні політичні та громадські діячі України: політ. портр. – К., 2002. – Кн. 1 – C. 197-198.

Верменич, Я.В. Біля джерел регіональних досліджень в Україні (П. Чубинський) // Історія України: маловідомі імена, події,факти / ред. П.Т. Тронько; Ін-т історії НАН України. –– К.; Донецьк, 1996.– Вип. 1. – С. 11-30.

Верменич, Я. «Людей і правду я любив»: [про П. Чубинського] // Пам’ять століть. – 1999. – № 4. – С.9-24.

Вовк, Ф. Чубинський Павло /. – Режим доступу: // http://www.ukrtvory.com.ua /. – Назва з екрану.

Волга, Л. Народний дім Павла Чубинського // Уряд. кур’єр. – 2003. – 18 квіт. – С. 7.

Вшанування пам'яті творця Національного Гімну // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2003. – № 2. – C. 214-215.

Галюк, М. Творець Національного Гімну // Культура і життя. – 2005. – 23 лют. – C. 1.

Денисенко, Г.Г. Сторінки життя і діяльності П.П. Чубинського // Історія України: маловід. імена, події, факти / ред. П.Т. Тронько; Ін-т історії НАН України. – К., 1999. –Вип. 6. – С. 330-335.

Дмитренко, М. Українська фольклористика: історія, теорія. практика – К.: Ред.часопису «Народознавство», 2001. – 576 с. – Із змісту: [Про Чубинського П.П.]. – С.47, 57, 85, 99, 122, 157, 195, 237, 371, 382, 405, 467, 475, 483, 500.

Дудко, В. Павло Чубинський і літературний фонд (1863 р.) // Київ. старовина. – 1999. – № 1. – С. 165-175.

Дудко, В. Павло Чубинський і українська преса початку 1860-х рр. // Вісн. НАН України. – 1999. – № 3. – С. 37-42.

Дудко, В. Павло Чубинський у недрукованому листі Миколи Вербицького до Степана Носа (1862 р.) // Щасливий у праці: зб. пр. і матеріалів на пошану Ф. Погребенника / укл. В. Погребенник. – К., 2000. – С.53-63.

Етнограф, фольклорист, поет, громадський та культурний діяч:до 165-річчя з дня народж. Павла Чубинського // Вісн. Кн. палати. – 2004. – № 2. – C. 55.

Єгорова, І. Як «зустрілися» наддніпрянець і галичанин: перше док. свідчення виконання пісні «Ще не вмерла Україна» 10 берез. 1865 р. // День. – 2005. – 10 берез.

Зиль, А. Пошануємо автора гімну України: батьківська земля почула голос сина // Укр. культура. – 2008. – № 7. – C. 8-10.

Зыль, А. К краю Земли: северные страницы биографии Павла Чубинского / А.Зыль. – Режим доступу: // http://www.day.kiev.ua/. – Назва з екрану.

Козяр, С. Весільні пісні Поділля: науково-популярна література // Нар. творчість та етнографія. – 2002. – № 3.– С.96-101

Коляда, І. П.П Чубинський: штрихи до іст. портр.: (до 135-ї річниці заснування Півден.-Захід. від. Імпер. Рос. геогр. т-ва) // Історія в шк. – 2008. – № 4. – C. 12-17.

Кравчук, М. Пам'яті Павла Чубинського присвячується... // Музеї України. – 2006. – № 5. – С. 33-35.

Куницкий А.С. Украинский этнограф Павел Платонович Чубинский (1839-1884) // Сов. этнография. – 1956. – № 1. – С. 77-86.

Кухта, Н. Великий подвижник: [про П. Чубинського] // Жива вода. – 1997. – № 2. – С.3.

Кухта, Н. Із казкознавчого доробку П. Чубинського  // Вісн. Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – Вип. 12/13. – С.74-76. – (Сер. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика).

Мезенцева, Н.І. Кілька сторінок з життя Павла Чубинського // Вісн. Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – Вип. 43. – С. 70-71. – (Сер. Географія).

Мельничук, І. Біля витоків заснування українського географічного товариства / І. Мельничук. – Режим доступу: http://ukr-tur.narod.ru/. – Назва з екрану.

Мисак, Б. Павло Платонович Чубинський – взірець людини-патріота для нащадків України // Нар. армія. – 1997. – 28 лют.

Мовчанюк, В. Шевченко- Чубинський – гімн // Сл. і час. –1998. – № 8. – С.49-53.

Нагірна, В. Етнографо-статистичні дослідження Павла Чубинського // Історія укр. географії. – Т., 2000. – Вип. 1. – С. 19-26.

Остапенко, О. Павло Чубинський: нариси біографії і наукової творчості // Нар. творчість та етнографія. – 2004. – № 4 – С. 91-97.

Павло Чубинський // Видатні постаті в історії України IХ-ХIХ ст. – К., 2002. – C. 290-292

Панченко, В. «Сила чорноземна наш Чубинський...» // Дзеркало тижня. – 2006. – 1 лип. (№25). – C. 21.

Попов, П. Лист П. Чубинського до М. Максимовича // Нар. творчість та етнографія. – 1969. – № 3. – С. 66-68.

Синява, С. Земляки відзначають дні пам'яті Павла Чубинського // Нар. творчість та етнографія. – 2004. – № 1/2. – C. 100-110.

Сорочук, Л. Фольклорно-етнографічні записи Павла Чубинського як взірець української словесної культури та національної буттєвості // Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур: матеріали третьої міжнар. наук. конф. 22-24 трав. 2007 р. / Нац.ун-т «Острозька акад.»; [редкол. І.Д. Пасічник (відп. ред.) та інш.]. – Острог, 2007. – С. 191-196.

Татаренко, В. Вшанування пам’яті Чубинського // Літ. Україна. – 1990. – 8 берез.

Трембіцький, В. Національний гімн «Ще не вмерла Україна…»  та інші українські гімнові пісні / В. Трембіцький; наук. т-во ім.Т. Шевченка; передм. О. Романів. – 2-е вид., перероб.і допов. – Л., 2003. – 174 с.

Хорунжий, Ю. Не пропала сила // Вітчизна. – 1989. – № 1. – С. 151-155.

Чередниченко, Д. Безсмертне слово поета як основа народної пісні і Державного гімну України: [до 165-річчя від дня народж. П. Чубинського] // Нар. творчість та етнографія. – 2004. – № 1/2. – C. 18-21.

Чередниченко, Д. Велетень української культури: 27 січ.минає 150 р. від дня народж. П.П. Чубинського – укр. і рос. етнографа, фольклориста, письм. / [передм. К. Квітки] // Соц. культура. –1989. – № 1. – С.30-31.

Чередниченко, Д. Ми нарешті мусимо до нього прийти // Укр. мова і л-ра. в шк. – 1991. – № 7. – С.19-25; № 9. – С. 43-50.

Чередниченко, Д. Павло Чубинський / Д. Чередниченко. – К.: Альтернативи, 2005. – 376 с.

Чередниченко, Д. С. У земляків П.П. Чубинського // Нар. творчість та етнографія. – 1990. – № 5. – С. 69-71.

Шевчук, С. Архангельське заслання – період становлення Павла Чубинського як етнографа та фольклориста // Нар. творчість та етнографія. – 2004. – № 5. – C. 3-12.

Шпак, В. Павло Чубинський: забута доля // Уряд.кур'єр. – 2006. – 23 верес. – C. 10.

Шудря, М. Історія державотворення в іменах [Т. Шевченко, М. Костомаров, П. Чубинський та інш.] // Укр. культура. – 1999. – № 7. – С. 14-15.

***

Чубинскій (Павелъ Платоновичъ) // Энцикл. сл: / под ред. К.К. Арсеньева, Ф.Ф.Петрушевскаго. – СПб.,1903. – Т.38 а – С. 932-933.

Чубинский Павел Платонович. – Режим доступу // http://www.biografija.ru/. – Назва з екрану.

Чубинський Павло Платонович – Режим доступу:// http://uk.wikipedia.org  . – Назва з екрану.

Шаров, І.Ф. Чубинський Павло Платонович (1839-1884): етнограф, фольклорист, поет // 100 видатних імен України / І. Шаров. – К, 1999. – C. 458-463.

 
Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше