ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїАгропромисловий комплекс: концептуальні засади розвитку

1.     Березівський, П. С. Організація, прогнозування та планування агропромислового комплексу : навч. посіб. / П. С. Березівський, Н. І. Михалюк. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 443 с.

2.     Білецька, Н. В. Резерви і механізми підвищення ефективності агропромислового комплексу України / Н. В. Білецька // Економіка та держава. – 2015. – № 2. – С. 115–117.

3.     Бондаревська, К. В. Тенденції розвитку аграрного сектору економіки України / К. В. Бондаревська // Економіка АПК. – 2014. – № 11. – С. 36–42.

4.     Браткова, Т. В. Проблеми та перспективи розвитку АПК Вінницької області / Т. В. Браткова // Актуал. проблеми сучасної науки та наук. дослідж. : зб. наук. пр. / голов. ред. Р. С. Гуревич. – Вінниця, 2012. – Вип. 3. – С. 273–275.

5.     Володін, С. А. Концептуальні засади платформи «Агротехнополіс» інноваційно-інвестиційного розвитку наукоємної аграрної сфери / С. А. Володін // Економіка АПК. – 2016. № 5. – С. 15–23.

6.     Данилів, Б. В. Агропромисловий комплекс України: сучасний стан та особливості [Електронний ресурс] / Б. В. Данилів // Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 2. – С. 105–110. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2015_2_16

7.     Дергалюк, М. О. Поліпшення виробничо-технічного потенціалу агропромислового комплексу регіонів України за рахунок лізингу / М. О. Дергалюк // АгроСвіт. – 2016. – № 18. – С. 31–34.

8.     Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку: кол. монографія / Чернігів. нац. технол. ун-т ; під заг. ред. М. П. Бутка. – Київ : Кондор, 2016. – 432 с.

9.     Забезпечення стійкого економічного розвитку агропромислового комплексу регіону: монографія / С. В. Козловський [та ін.] ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2016. – 258 с.

10. Катан, Л. І. Фінансово-екологічні інструментарії регулювання сталого розвитку аграрної сфери України в умовах мінливої економіки / Л. І. Катан // АгроСвіт. – 2014. № 7. – С. 3–7.

11.  Лупенко, Ю. О. Наукове забезпечення техніко-технологічного оновлення аграрного виробництва в Україні / Ю. О. Лупенко, О. В. Захарчук, М. М. Могилова // Економіка АПК. – 2017. – № 5. – С. 5–12.

12. Методика наукових досліджень в агрономії : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. Г. Дідора [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 264 с.

13.  Мироненко, М. Ю. Механізми державного регулювання соціально-економічного розвитку : монографія / М. Ю. Мироненко. – Вінниця : Едельвейс і К, 2013. – 372 с.

14.  Могильний, О. М. Вплив агрохолдингів на розвиток аграрного сектору країни / О. М. Могильний, О. В. Ходаківська // Економіка та держава. – 2017. – № 6. – С. 4–9.

15.  Молдаван, Л. В. Інвестиційні пріоритети у сфері розвитку агропромислового виробництва України та механізми їх реалізації / Л. В. Молдаван, О. В. Шубравська // Економіка України. – 2015. – № 4. – С. 78–87.

16.  Петруха, С. В. Ринкова трансформація аграрного сектору економіки України: від аграрної кризи до формування підвалин реалізації глобальних цілей сталого розвитку / С. В. Петруха // АгроСвіт. – 2017. – № 18. – С. 3–46.

17. Планування діяльності підприємств : навч. посіб. / за ред. Н. І. Михалюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 620 с.

18.  Попрозман, Н. В. Методологічні засади формування стратегії розвитку агропромислового виробництва на основі системного аналізу / Н. В. Попрозман // Економіка АПК. – 2015. – № 4. – С. 35–40.

19.  Прокопів, Г. Я. Агропромисловий комплекс України як об’єкт державного фінансового контролю [Електронний ресурс] / Г. Я. Прокопів // Наук. вісн. [Буковинського державного фінансово-економічного університету]. Економічні науки. – 2014. – Вип. 26. – С. 249–258. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvbdfa_2014_26_33

20.  Регулювання аграрного сектору економіки України в умовах євроінтеграції / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Ін-т розвитку аграрних ринків ; за ред.: А. Д. Діброви, В. Є. Андрієвського. – Київ : Інтердрук, 2014. – 572 с.

21.  Салькова, І. Ю. Теоретичні основи інноваційного розвитку АПК України / І. Ю. Салькова, І. В. Ковальчук, Л. Б. Петіна // АгроСвіт. – 2016. – № 7. – С. 27–31.

22.  Самофатова, В. А. Передумови і фактори сталого розвитку агропродовольчої сфери / В. А. Самофатова // Економіка та держава. – 2016. – № 10. – С. 38–40.

23.  Сибаль, Я. І. Економіко-математичне моделювання в АПК : навч. посіб. / Ярослава Сибаль, Зіновій Кадюк, Ігор Іваницький ; Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 277 с.

24. Системи утримання тварин : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; уклад. М. О. Захарченко [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 424 с.

25.  Стоволос, Н. Б. Стратегічні пріоритети розвитку екологічної безпеки АПК / Н. Б. Стоволос // АгроСвіт. – 2015. – № 2. – С. 25–29.

26.  Судомир, Світлана. Синергетична методологія оцінки результативності розвитку регіонально-аграрного сектору економіки України / Світлана Судомир // Економіст. – 2014. – № 2. – С. 31–33.

27.  Супіханов, Б. К. Геоекономіка аграрного сектору : монографія / Б. К. Супіханов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 336 с.

28. Тверезовська, Н. Т. Інформаційні технології в агрономії : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н. Т. Тверезовська, А. В. Нєлєпова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 276 с.

29.  Теоретичні та прикладні аспекти сталого розвитку: функціональний, галузевий і регіональний вектори : монографія / Чернігів. нац. технол. ун-т; під заг. ред. С. М. Шкарлета. – Київ : Кондор, 2015. – 316 с.

30.  Трансформаційна динаміка процесів відтворення в аграрній економіці : кол. монографія / Вінниц. нац. аграр. ун-т ; під ред. Г. М. Калетніка. – Вінниця : Балюк І. Б., 2012. – 544 с.

31.  Тулуш, Л. Д. Концептуальні засади реформування та розвитку системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників / Л. Д. Тулуш // Економіка АПК. – 2017. – № 7. – С. 62–76.

        Підготувала провідний бібліотекар відділу аграрних наук і виробництва Т.А. Суржикова

 
Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше